Pressemeddelelse

Følelse af afmagt dominerer blandt ansatte i ældreplejen

Hver anden social- og sundhedsansatte føler sig utilstrækkelig, fordi de ikke kan give borgerne den nødvendige hjælp. Det er foruroligende i forhold til de ældre, men også et problem for den fremtidige rekruttering til ældreplejen.

Ingen skal føle sig utilstrækkelige eller gå hjem fra arbejde med ondt i maven. Men det er desværre, hvad der ofte sker blandt social- og sundhedsansatte, hvor en stor del arbejder under så stort et pres, at de ikke kan levere den hjælp, de mener borgerne har brug for. Det viser den seneste arbejdsmiljøundersøgelse blandt FOAs medlemmer.

Blandt FOAs Social- og Sundhedssektor føler hele 50 procent sig en eller flere gange om ugen utilstrækkelige, fordi borgerne ikke får den hjælp, medlemmerne mener er rimelig. Særligt galt står det til på plejecentrene, hvor knap 6 ud af 10 af de ansatte føler sig utilstrækkelige og herefter følger hjemmeplejen, hvor 51 procent føler sig utilstrækkelig og i psykiatrien føler 37 procent af de ansatte sig utilstrækkelige.

”Undersøgelsen er dybt foruroligende, og det er simpelthen tal, vi ikke kan være bekendt. Hvis vi ikke får løst problemet med utilstrækkelighed, risikerer vi, at omsorgstrætheden spreder sig ud over hele ældreplejen. Det kan vi hverken tillade over for de ansatte eller over for borgerne,” siger forbundssekretær i FOA Maria Klingsholm.

Problemet med det pressede arbejdsmiljø rammer ikke kun de plejetrængende borgere i dag. Det gør det også vanskeligere at rekruttere flere medarbejdere, når de ansatte lades i stikken med for lidt tid til opgaverne.

”Det udfordrer ældreplejen, hvor det i forvejen er svært at rekruttere nok personale. Der er brug for handling nu, for de ansatte går på arbejde med deres hjerter, og brænder for at bruge deres faglighed, men oplever et meget uholdbart arbejdsmiljø” siger Maria Klingsholm.

Graver man et par spadestik dybere ned i undersøgelsen, viser resultaterne, at udviklingen er i bedring, men at det stadig er alt for mange, som føler sig utilstrækkelige. I 2019 gjaldt det 60 procent, imens andelen var 57 procent i 2017.

”De her tal vidner om, at vi står med et markant behov for at handle anderledes end vi gør nu. Vi kan ikke bilde nogen ind, at vi kan løse omsorgstrætheden og utilstrækkeligheden med et enkelt greb. Derimod skal vi være nysgerrige på om den underlæggende struktur, der skal understøtte medarbejderne, er god nok. Hvis vi kan sikre, at faglighed, nærværende ledelse, indflydelse og supervision er til stede, er vi nået rigtigt langt. Og det haster med at lave ændringer for vi svigter dem, der føler sig utilstrækkelige,” siger sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, Tanja Nielsen.

Vi bliver nødt til at tage opgaven med at nedbringe følelsen af utilstrækkelighed meget alvorligt, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at kunne rekruttere til velfærdsfagene, understreger Tanja Nielsen.

”Vi står i en sårbar situation, hvor vi mangler kollegaer ude på arbejdspladser, og kun vil mangle flere i fremtiden. Men det lokker altså ikke nye til faget, hvis man skal gå hjem med ondt i maven. Så vi skal tage følelsen af utilstrækkelighed vildt alvorligt."

Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Forbundssekretær Maria Klingsholm, telefon: 31 79 19 78

Hent billede