Pressemeddelelse

Udfordringerne er større end akutplanens løsninger

Regeringen har fremlagt en akutplan, der skal nedbringe ventelister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet. FOA advarer om, at fokus på privathospitaler kan øge uligheden i sundhed.

Med en akutplan til 2 milliarder kroner frem til 2024 vil regeringen nedbringe sundhedsvæsenets udfordringer med lange ventelister til operationer, lukkede sengepladser og generelt produktionsfald.

”Hvis vi virkelig vil løse de akutte problemer i sundhedsvæsenet, er vi nødt til at inddrage personalet i arbejdet. Ledelsen og politikerne skal i højere grad inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af arbejdet. Det tager akutplanen fat på, det er positivt,” siger Mona Striib, formand for FOA.

”En bedre inddragelse af personalet kan være med til, at vi kan gøre arbejdet bedre og klogere ude på behandlingsstederne, og være med til at fastholde og tiltrække flere medarbejdere, som ellers kan føle sig fanget i et hamsterhjul uden indflydelse på en travl hverdag.”

Samtidig er Mona Striib nervøs for, at den del af planen, som vil sikre en større brug af privathospitaler, vil ramme allerede udsatte borgere.

”Jeg kan godt blive bekymret for det store fokus på privathospitaler og på at udnytte den private kapacitet. Vi skal have styrket det offentlige sundhedsvæsen, ikke flyttet opgaverne. Jeg frygter, at det kan være med til at forstærke uligheden i sundhed, at patienter uden gode private forsikringer stadig kommer i anden række. Og så har vi jo altså kun de hænder, vi har i sundhedsvæsenet. Regionernes rekrutteringsproblemer bliver jo ikke mindre af, at de samme ansatte skal til at behandle flere på de private hospitaler efter normal arbejdstid,” fastslår Mona Striib.

Formanden for FOAs Social- og Sundhedssektor, Tanja Nielsen, understreger, at vejen ud af krisen i sundhedsvæsenet indebærer at turde tænke nyt, og ikke være låst fast i traditionelle arbejdsgange og metoder.

”Vi har ikke råd til bare at gøre som altid. Vi er nødt til at spørge, om vi bruger de rette kompetencer til de rette opgaver, eller vi har uudnyttede ressourcer derude. Er der nogle opgaver som for eksempel en portør eller en serviceassistent kan varetage, som de ikke gør i dag? Og her er det vigtigt, at vi går fordomsfrit til arbejdet, og glemmer alle de gamle kæpheste,” siger Tanja Nielsen.

”Og så savner jeg altså mere fokus på hele det præhospitale område. Den sundhedsfaglige hjælp til borgere og patienter inden de kommer til hospitalet. Og efter de er udskrevet. Der er også der vi skal sætte ind, hvis vi vil løse sundhedsvæsenets udfordringer.”

Hun understreger, at de problemer der plager sundhedsvæsenet ikke løses med akutplaner og snuptagsløsninger, men peger på det arbejde i den strukturkommision regeringen har annonceret og i den robusthedskommission den tidligere regering nedsatte.

”Her ligger der en mulighed for at gøre noget ved de grundlæggende udfordringer. Vi er mere end klar til at sætte turbo på,” siger Tanja Nielsen.


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning