Kommuner på sparekurs

En megafonrundspørge blandet kommunernes økonomichefer afslører en presset økonomi. Fire ud af ti mener ikke, økonomiaftalen for 2023 dækker udgifterne, til flere børn og ældre.

Kommunerne er presset af stigende udgifter. Særligt et stigende antal ældre og børn og et stigende behov på det specialiserede socialområdet udfordrer økonomien. Det er konklusionen i en rundspørge Megafon har gennemført for FOA af økonomidirektørernes forventninger til budgettet for 2023.

”Desværre tegner økonomidirektørernes besvarelser et billede af en kommunal velfærd, der ikke kan følge med befolkningsudviklingen. Den økonomi, de har fået tildelt, slår simpelthen ikke til,” siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA.

Hver fjerde kommune forventer at ligge under servicerammen i 2023. Det er den ramme for, hvor mange penge kommunerne må bruge på service ifølge økonomiaftalen med kommunerne. Fire ud af fem kommuner har været tvunget til at udarbejde et sparekatalog for at få bugtetterne til at holde.

Sparekravene skyldes en kombination af stigende udgiftsbehov på de fleste af de store velfærdsområdet, men særligt på social- og ældreområdet. Fire ud af ti af økonomidirektørerne forventer ikke engang, at økonomiaftalen vil kunne dække den demografiske udvikling.

”Det ligner en massakre, når vi ser på forventningerne til den kommunale velfærd. Befolkningen har en naturlig forventning til, at stat og kommuner afsætter de nødvendige midler til at sikre en ordentlig pleje af vores ældre og udvikling af vores børn. Når der kommer flere ældre og unge, må og skal økonomien simpelthen følge med,” mener Thomas Enghausen.

Presset på kommunernes økonomi viser sig også ved, at mange kommuner i år har haft behov for at genåbne budgettet og omprioritere for at kunne håndtere stigende udgifter. Det gælder både på social,- ældre- og børneområdet, at kommunerne har haft behov for at opjustere budgettet.

Kontakt

Thomas Enghausen, telefon: 30 71 75 97

Hent billede i høj opløsning