Pressemeddelelse

Dagplejen er topscorer i forældres tilfredshed

Nok er forældres tilfredshed med deres børns dagtilbud generelt høj. Men dagplejen ligger på samtlige parametre helt i top, viser ny undersøgelse fra Indenrigsministeriet. Derfor er det helt forkert, at dagplejen svinder ind, advarer sektorformand i FOA

Uanset om det handler om at få barnet til at føle sig trygt, om kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter eller samarbejdet med forældrene, er svaret hver gang det samme, når man spørger forældre til børn i landets dagtilbud: Dagplejerne er bare et nøk bedre hele raden rundt. Det viser en ny forældretilfredshedsundersøgelse, som Indenrigs- og Boligministeriet netop har offentliggjort.

”Dagplejen er et særligt godt og trygt tilbud, fordi det foregår i hjemlige rammer, hvor børnene hele dagen er sammen med en og samme voksne. Det giver en nærhed og kontinuitet for børn, forældre og dagplejere, som er helt unik blandt vores dagtilbud,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

I alt er 121.000 forældre blevet spurgt, hvor tilfredse de er med deres barns dagtilbud. Og på samtlige ni parametre, såsom støtte til børnenes leg, eller om der tages udgangspunkt i barnets perspektiv, vurderes dagplejerne til at være bedre end vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Derfor ligger dagplejen også i top i en samlet vurdering, hvor scoren er fra 1 til 5, med 5 som det bedste, med 4,5 point, mens gennemsnittet er på 4,3.

Undersøgelsens resultater bør være et wake up call til kommunerne, mener Kim Henriksen. For på trods af, at dagplejen er det dagtilbud, som avler størst tilfredshed blandt forældrene, er det også et dagtilbud, som år for år svinder ind. Inden for de seneste 10 år er dagplejen halveret – både i antal dagplejere og i andelen af børn i dagtilbudsalderen, som er indskrevet. Det skyldes, at mange kommuner har satset på kæmpe institutioner og fyret dagplejere, da børnetallet faldt. Samtidig nærmer en større gruppe af eksisterende dagplejere sig pensionsalderen. Kombineret med et fortsat stigende børnetal vil manglen på dagplejere kun blive endnu mere udtalt end i dag.

”Dagplejen er reelt truet på sin eksistens, og det duer ikke. Dagtilbudsloven siger, at forældre frit skal kunne vælge mellem de forskellige typer af dagtilbud. Men hvis dagplejen forsvinder, forsvinder også forældrenes mulighed for at vælge det tilbud, som de mener, er det rigtige for netop deres barn,” siger Kim Henriksen.

Han mener, at kommunerne bliver nødt til at gøre arbejdet som dagplejer mere attraktivt. Og det skal ske ved at lytte til, hvilke behov den enkelte dagplejer måtte have, så vi både kan fastholde nuværende dagplejere og lokke nye til.

”Det kan være ved at gøre hverdagen mere fleksibel ved for eksempel at tillade dagplejeren at aflevere eller hente eget barn i dagplejens åbningstid. Eller at give en dagplejer lov at have hund, hvilket ikke er tilladt i alle kommuner. Det kan handle om noget helt tredje. Uanset hvad, skal vi have fjernet det, der måtte stå i vejen for, at interesserede kan se sig selv som dagplejere,” siger Kim Henriksen.

Også muligheden for at indrette stordagplejere ser han som en mulig løsning på dagplejemanglen. Her kan tre dagplejere gå sammen om at passe op til 10 børn, og det giver mulighed for at arbejde almindeligt på fuld tid i stedet for 48 timer, som normalt gælder i dag for dagplejere.

”For nogle kan stordagplejen også tilbyde et dagligt fagligt fællesskab med kolleger, hvilket også kan have betydning for, om man kan se sig selv i faget. Og det skal vi sikre, at flere kan, så dagplejen fortsat er et dagtilbud, forældre kan regne med at kunne få til deres børn,” siger Kim Henriksen.

Læs den fulde forældretilfredshedsundersøgelse her

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede