Dom om krænkende video-overvågning kalder på politisk handling

Trods krænkende video- og lydovervågning og truende adfærd fandt Arbejdsretten ikke tvingende grunde til at standse arbejdet. Forbundsformand Mona Striib hæfter sig ved, at Arbejdsretten ikke pålægger FOA en bod, men ærgrer sig over afgørelsen. Hun kalder på politisk stillingtagen til krænkende overvågning.

Arbejdsretten har i dag afgjort en sag fra Kolding, hvor ansatte ved den kommunale hjemmepleje har nægtet at komme i en enkelt borgers hjem, fordi borgerens ægtefælle efter længere tids truende adfærd udsatte dem for krænkende videoovervågning.

FOA havde afvist at ville pålægge sine medlemmer at udføre arbejdet i hjemmet under videoovervågning, og var derfor trukket i Arbejdsretten af KL. Arbejdsretten fandt, at der ikke var tvingende grunde til at standse arbejdet, men frifandt FOA for at betale bod, sådan som Kolding Kommune havde krævet. 

”Der er stor signalværdi i, at vi ikke bliver idømt bod. Det er en halv sejr. Men det er skuffende, at vi ikke får fuldt medhold. Det er skandaløst, at vores medlemmer skal udsættes for truende adfærd og krænkende videoovervågning, når de udfører deres arbejde. Arbejdsrettens dom er derfor et vink med en vognstang om, at der er behov for en politisk stillingtagen til problemet,” siger Mona Striib.

Konkret mener FOA, at kommunerne mangler positiv hjemmel til at beskytte medarbejderne mod krænkende video- og lydoptagelser, når deres arbejdsplads er i borgerens private hjem. 

Sagen handler om en kvinde med behov for pleje, som medarbejderne i Kolding Kommune besøgte flere gange om dagen. Gennem længere tid havde kvindens ægtefælle opført sig truende og chikanøst over for personalet, og i foråret påbegyndte ægtefællen også videoovervågning af personalet, som indgik i chikanen.

Overvågningen var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Før sommerferien besluttede medarbejderne derfor, at de ikke ville sætte en fod i hjemmet før chikanen ophørte.

”Medarbejderne har oplevet et sygdomsfremkaldende arbejdsmiljø, som de har sagt fra over for. Gennem hele forløbet vedblev medarbejderne med at passe deres øvrige arbejdsopgaver over for andre borgere,” understreger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning