Pressemeddelelse

Udspil om nært sundhedsvæsen er tæt på men ikke i mål

Regeringens udspil Tættere på II indeholder gode tiltag, men FOA savner konkrete løsninger på blandt andet de store rekrutteringsproblemer.

”Det er positivt, at der nu kommer ord og tanker på et sundhedsvæsen, der er tættere på borgeren. Udspillet rummer forslag til løsninger på akutte problemer, som vi i den grad har brug for at få løst,” siger forbundsformand i FOA Mona Striib om regeringens udspil ’Tættere på II’.

Udspillet placerer blandt andet 13 nærhospitaler på tværs af landet, og skal sikre lægedækning, hvor det i dag er svært at tiltrække læger til nogle områder i landet.

”Det er en helt basal ting, at vi skal kunne komme til læge eller behandling tæt på, hvor vi bor. Det skal løses, og det giver udspillet i hvert fald et bud på,” siger Mona Striib.

Akutberedskabet bliver også styrket i udspillet. Og det er tiltrængt efter adskillige historier om missede opkald og svære arbejdsvilkår.

”Det er også godt, at man styrker akut-beredskabet – både at 112 og 1813 skal fungere. Hvis vi skal være sikre på, at vi har ambulancer, der er til rådighed i de alvorlige situationer, så skal man satse på, at almindelige sygetransporter fjernes fra ambulancerne, så de kan koncentrere sig om de akutte og alvorlige udrykninger. Det handler også om, at hvis vi skal fastholde ambulancereddere og paramedicinere og tiltrække nye, så belastningen på vagterne nedbringes.

”Der er helt grundlæggende også et behov for, at personalet på tværs af sundhedsområdet får lov til at koncentrere sig om kerneopgaven. Derfor skal vilkårene for arbejdet forbedres kraftigt,” siger Mona Striib.

Sektorformand Torben Hollmann ser også positivt på udspillet.

”Vi ser i dag en stor ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet, hvor de, der i mange tilfælde har det største behov, har for langt til sundhedsvæsenet. Der er for mange, der tabes i overgangen fra sygehusene til hjemmet.”

”Nu er grundtankerne om et sundhedsvæsen tættere på borgeren på plads, men jeg savner en konkretisering af, hvad sundhedshusene eller nærhospitalerne skal kunne. Som det står nu, er der afsat penge til mursten og læger, men hvis vi skal løse problemet med blandt andet de mange kronisk syge, som ikke får den nødvendige behandling, skal vi ikke bare se på, hvilke opgaver, der skal flyttes ud fra de eksisterende sygehuse og ud i nærområderne. Vi skal se på, hvilke ydelser, borgerne har brug for – og som der måske ikke er nogen, der faktisk tager sig af i dag,” siger Torben Hollmann.

Han savner også løsninger på manglen på blandt andet social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

”Der skal jo være noget personale i de her nærhospitaler – vi mangler stadig at se, hvad regeringen vil gøre for at uddanne flere på social- og sundhedsskolerne.”

”Og så mangler vi nogle grundlæggende tanker om, hvordan vi sikrer, at opgaverne bliver løst af medarbejdere med de rette kompetencer – her kan man måske lade sig inspirere af, hvordan Region Sjælland arbejder nu med rette hænder til rette opgaver, og ansætter social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer til opgaver, som i al for høj grad er blevet løst af overkvalificerede medarbejdere,” siger Torben Hollmann.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning