En økonomiaftale lige til øllet

Den nye økonomiaftale mellem KL og regeringen dækker kun lige befolkningsudviklingen, men svigter det specialiserede socialområde med udsatte børn og unge, voksen handicappede og psykisk syge, skuffende, mener FOAs formand.

Regeringen og KL indgik sendt tirsdag en økonomiaftale for 2022 som fastsætter rammerne for kommunernes økonomi det kommende år. Aftalen betyder blandt andet, at den kommunale serviceramme hæves med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale.

”Aftalen betyder, at kommunerne kun lige får penge nok til at følge med befolkningsændringerne med flere ældre og flere børn. Det er en aftale lige til øllet, som ikke levner plads til at udvikle velfærden,” siger Mona Striib, formand for FOA.

Aftalen afsætter ikke ekstra midler til det såkaldte ”specialiserede socialområde” som dækker over udsatte børn og unge, voksen handicappede og borgere med psykiske lidelser.

”De sidste par år har man måttet tilføre området ekstra 800 millioner kroner om året for at kunne følge med. Det her fører med kommunal garanti til såkaldte effektiviseringer, som bare betyder, at vores medlemmer skal løbe hurtigere, og at borgernes velfærd bliver mere tyndslidt. Sådan kan vi ikke være bekendt at behandle de svageste iblandt os,” fastslår Mona Striib.

"Samtidig er kommunerne lagt i lænker af den stramme budgetlov, som de seneste år har tvunget dem til at bruge flere milliarder mindre end budgetteret. Budgetloven skal vi af med, regeringen må se at komme i gang."

På den positive side fremhæver Mona Striib, at kommunerne får dækket deres ekstraudgifter i forbindelse med corona, men også her lever aftalen ikke helt op til hendes forventninger.

”Vi har under corona iværksat en meget bedre og grundigere rengøring i de offentlige institutioner, den såkaldte hygiejniske rengøring, som ikke kun har stoppet coronasmitten, men som også har nærmest udryddet omgangssygdomme som influenza og forkølelse i skoler og daginstitutioner. Det er hul i hovedet ikke at fortsætte den indsats, den har hjulpet på sygedagene for både ansatte og borgene, og er en af de få gode ting vi bør tage med os ovenpå corona,” konstaterer Mona Striib.


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning