Pressemeddelelse

FOA varsler sympatikonflikt

FOAs hovedbestyrelse har i dag vedtaget at varsle sympatikonflikt til støtte for 3Fs konflikt mod en række vognmænd, der kører for nemlig.com og deres moderselskab. Sympatikonflikten træder i kraft den 15. august 2021.

”3F kæmper en vigtig kamp. Og har anmodet FOA om sympatikonflikt for en række faggrupper til støtte for deres sag. Det kald svarer FOA naturligvis," siger Mona Striib, forbundsformand for FOA.

Urimelige arbejdsforhold og manglende overenskomster for nemlig.coms chauffører, er baggrunden for en konflikt mellem 3F og en række vognmænd, der kører for nemlig.com.

Sympatikonflikten omfatter de områder, hvor 3F og FOA har fælles overenskomster, det drejer sig fx om serviceassistenter og serviceassistentelever, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter ansat i kommuner og regioner og ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign i hovedstadsområdet.

Sympatikonflikten betyder helt konkret, at de FOA-medlemmer i kommunerne og regionerne der er omfattet af konflikten vil nægte at modtage varer, der kommer med biler fra nemlig.com.

Konflikten er dermed ikke rettet direkte mod nemlig.com, for de har ikke ansat chaufførerne. Chaufførerne er i stedet ansat af selvstændige vognmænd. 3F har siden udvidet konflikten med en sympatikonflikt mod nemlig.com og deres moderselskab. Det er den konflikt, fagforbundet FOA nu tilslutter sig efter anmodning fra 3F.

FOA afsender sit sympatikonfliktvarsel i forhold til KL og RLTN (regionerne) torsdag den 15. juli til ikrafttræden den 15. august 2021.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning