Antallet af ufaglærte i ældreplejen stiger dramatisk

Kommunerne ansætter flere og flere ufaglærte i ældreplejen. Det går ud over kvaliteten, mener FOA.

Manglen på uddannet arbejdskraft på ældreområdet har aldrig været større. Det får i stigende grad kommunerne til at ansætte uuddannet arbejdskraft til at passe og pleje vores ældre medborgere.

Helt konkret er andelen af ufaglærte medarbejdere på social- og sundhedsområdet i kommunerne steget fra 13 til 22 procent i perioden 2017 til 2021, når man ser på forholdet mellem antallet af faglærte og antallet af ufaglærte social- og sundhedsmedarbejdere. Det betyder at mere end hver femte medarbejder nu er ufaglært. Notat om beregningsmetode og tabel kan ses her. 

”Det er en skræmmende udvikling, som går udover kvaliteten af den ældrepleje, vi tilbyder vores ældre borgere. Det kræver uddannelse at levere pleje og omsorg af høj faglig kvalitet,” siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

Forskellen i andelen af ufaglærte kommunerne imellem er meget markant. I 30 kommuner ligger niveauet over 25 procent i 2021. I ti kommuner ligger andelen omkring eller under ti procent. I Rudersdal Kommune, som ligger helt i top med hensyn til ufaglærte i ældreplejen er tallet helt oppe på 35%, mens Fredericia i den anden ende kun har 5% ufaglærte.

Den stigende antal ufaglærte i ældreplejen er endnu et symptom på de store rekrutteringsproblemer kommuner og regioner har på social- og sundhedsområdet. Frem mod 2040 vil der komme knapt 220.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er hver tredje social- og sundhedsansat i dag over 55 år, og har derfor snart mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

”Udviklingen må og skal vendes. Det skylder vi de borgere, der skal have pleje og omsorg i fremtiden og de fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag knokler i ældreplejen. Det kræver, at vi får mulighed for flere fuldtids- frem for deltidsstillinger. Og der skal være respekt om både fag, ansatte og borgere. Det handler også om tid og plads til faglighed for den enkelte ansatte," siger Torben Hollmann.


Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning