Klik på kortet i pressemeddelelsen og se, hvor mange afskedigelsessager, der har været i kommunerne.

Pressemeddelelse

Kommuner fyrer i hobetal på ældreområdet

Selv om det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt ansatte til pleje af et stigende antal ældre, har kommunerne inden for bare knap fire år givet godt 8.000 social- og sundhedsansatte en fyreseddel.

Mens kommunerne med den ene hånd begræder ikke at kunne skaffe ansatte nok til at drage omsorg for det stigende antal plejetrængende ældre, deler de med den anden hånd stribevis af fyresedler ud til medarbejdere netop inden for ældreplejen. Det viser en opgørelse over afskedigelsessager blandt medlemmer af FOAs social- og sundhedssektor.

"Jeg er rent ud sagt chokeret over, at dette her finder sted i den målestok, som det gør. Det strider mod al sund fornuft, når der er så stor og stadig stigende mangel på social- og sundhedspersonale i takt med, at vi bliver flere ældre borgere i samfundet," siger formand for FOA Mona Striib.

Helt konkret har kommunerne i perioden fra januar 2017 til oktober i fjor rejst 8.116 afskedigelsessager mod kommunalt ansatte FOA-medlemmer i social- og sundhedssektoren, svarende til godt 15% af FOAs medlemmer på området. Af dem er langt størsteparten ansat i ældreplejen ved plejecentre, plejehjem og i hjemmeplejen.

Særligt slemt er det, at langt størsteparten af afskedigelserne, nemlig 62 procent, skyldes sygdom.

"Det ligner næsten, at der hersker sådan en "brug-og-smid-væk-kultur," hvor man bare slider den enkelte ansatte helt i bund for så at skille sig af med dem. Det gør mig virkelig gal," siger Mona Striib.

Se forskellene mellem kommunerne på kortet

Opgørelsen viser, at der er store forskelle på, hvor flittigt kommunerne deler fyresedler ud. I de kommuner, der har haft færrest afskedigelsessager, svarer antallet af sager til omkring godt 2 procent af FOAs medlemmer i social- og sundhedssektoren, mens tallet i de værste kommuner ligger helt oppe på 27 procent.

"Nogle steder ser det fredeligt ud. Andre steder er den helt gal, hvor vi må spørge, hvordan deres fastholdelsesindsats egentlig ser ud og om den overhovedet eksisterer. Jeg kan også være bekymret for arbejdsmiljøet helt ude på den enkelte arbejdsplads, hvis så mange afskediges på grund af sygdom. Vi må helt enkelt til bunds i, hvad der foregår, så det vil jeg da gerne invitere KL til at undersøge sammen med os," siger Mona Striib.

Det arbejde skal gerne foregå i en fart, understreger hun. Fremskrivninger viser nemlig, at vi i Danmark har behov for at tiltrække 40.000 uddannede social- og sundhedsmedarbejdere som følge af alder allerede om 10 år.

"Jeg betragter det som en hastesag. For det første fordi det virker som om, der er mennesker, der ser ud til at blive behandlet helt urimeligt. For det andet, fordi det er kendt stof, at vi har et rekrutteringsproblem. Og situationen som den er nu, er helt uholdbar," siger Mona Striib.

Læs hele notatet og fået overblik over afskedigelsessager i samtlige af landets kommuner.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning