Pressemeddelelse

KL og FOA: Presset på ældreområdet kræver handling

Fælles forståelse mellem KL og FOA om vinterens pres på ældreområdet.

Efterlønnere og pensionister skal i en begrænset periode have mulighed for at tage vagter i ældreplejen uden at blive modregnet i deres ydelser. Sådan lyder et af fem konkrete initiativer, som KL og FOA er blevet enige om for at sikre ældreplejen i den kommende tid.

”Vi står med en kæmpe udfordring på ældreområdet, hvor der er brug for øjeblikkelig handling, hvis vi skal kunne følge med. Derfor er vi glade for, at vi nu har landet en fælles forståelse med FOA. Vi håber, at regeringen vil tage godt imod vores forslag, så vi hurtigt kan få sat handling bag ordene,” siger formanden for KL, Jacob Bundsgaard.

Ældreplejen i alle landets kommuner er i øjeblikket under pres grundet udfordringer med rekruttering, højt sygefravær og hurtigere udskrivninger fra landet sygehuse. Det udfordrer allerede nu den almindelige drift, og der er en risiko for, at billedet bliver endnu mere kritisk i løbet af vinteren, hvis corona-epidemien tager til i styrke.

”Det er afgørende, at vi sammen ruster os mod nogle svære uger. Ellers risikerer vi at stå i en meget akut situation. Vi skal både passe på borgerne og på medarbejderne. Derfor er det afgørende at sikre et beredskab, der kan afhjælpe de værste konsekvenser af det stigende smittetal, vi desværre ser frem mod,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

KL og FOA er enige om, at der er behov for, på kort sigt, at sikre de nødvendige ressourcer omkring ældreplejen. Det skal ske gennem fem konkrete initiativer, der kan iværksættes på kort tid.

  • KL og FOA ønsker, at efterlønnere og pensionister i en afgrænset periode skal have mulighed for at tage vagter i ældreplejen uden at blive modregnet.
  • KL og FOA mener, at nuværende frivillige, som er aktive i ældreplejen, skal have mulighed for at blive ansat midlertidigt.
  • KL og FOA opfordrer kommunerne til at drøfte vinterberedskab på ældre- og sundhedsområdet, herunder bemanding mv. i MED-systemet, og opfordrer kommuner og personaleorganisationer til at samarbejde om akutte løsninger.
  • KL og FOA er enige om, at der er behov for et fast track for plejepersonale i smitteopsporing og testsystem, så mindst muligt personale er ude af bemandingen på grund af afklaring. Derudover skal der arbejdes på fast track til vacciner.
  • KL og FOA er enige om, at regeringen og myndigheder skal tage initiativ til at inddrage de relevante parter på området, når der skal udvikles og gennemføres nye initiativer i denne akutte situation.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning