Stærkt kritisabelt samarbejde om arbejdsskader

Forsikringsselskaber får en helt urimelig dobbeltrolle i et nyt samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor de i alt for høj grad kan påvirke om skadelidtes arbejdsskadesager anerkendes.

Mennesker, der har fået en skade i forbindelse med deres arbejde og skal have vurderet, om de kan få det anerkendt som en arbejdsskade, kan fremover ikke være sikre på, at deres sag bliver vurderet med den samme nødvendige uvildighed, som hidtil.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der som neutral instans træffer afgørelser om arbejdsskader, har nemlig indgået en aftale om et tæt samarbejde med forsikringsselskabernes organisation F&P. Formålet er ifølge parternes udmelding at nedbringe ventetiden på at få sagerne afgjort. Men samarbejdet indebærer, at det fremover bliver forsikringsselskabet, som indhenter de sagsakter, der bliver lagt til grund for sagsbehandlingen, og at forsikringen overdrager akterne til AES. Men den rollefordeling er stærkt kritisabel, påpeger forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

”Konstruktionen er alt andet end tillidsvækkende. Den skadelidte selv er ikke repræsenteret i samarbejdet, og forsikringsselskaberne har jo en klar egeninteresse i sådan et samarbejde, for det er dem, der skal betale en eventuel godtgørelse og erstatning. Så kan man nok så fint have en ambition om at nedbringe sagsbehandlingstiden, men det har jo ingen reel værdi, når borgeren ikke længere kan være sikker på, at den afgørelse, der er truffet, er renset for andre interesser,” siger hun.

Ud over en problematisk rollesammenblanding frygter Maria Melchiorsen, at det bebudede samarbejde vil føre til et GDPR-mæssigt misk-mask. Frem til nu har AES nemlig skullet anonymisere akter fra eksempelvis læger, så forsikringsselskaberne kun får det materiale, der er relevant for sagen. Men den nye opgavefordeling giver forsikringsselskaberne mulighed for at smide et kæmpestort trawl ud.

”Vores kedelige erfaring er i forvejen, at forsikringsselskaberne indhenter langt flere akter end hensigtsmæssigt fra eksempelvis læger. Det betyder, at irrelevante gamle skader og skavanker nogle gange inddrages for at kunne afvise den nye arbejdsskade. Selvfølgelig skal forsikringsselskaberne have de oplysninger, de skal bruge. Men dette her nærmer sig, at de får en blankocheck,” siger forbundssekretæren.

”Det nye samarbejde er kort og godt en trussel mod borgernes retssikkerhed, og jeg kan faktisk slet ikke forstå, at parterne selv tilsyneladende har været helt blinde for, hvor problematisk deres samarbejdsaftale er. Jeg vil stærkt appellere til, at de finder en anden vej til at nedbringe ventetiden, for denne model er helt uholdbar,” siger Maria Melchiorsen.


Kontakt

Forbundssekretær Maria Melchiorsen, telefon: 31 79 19 78

Hent billede