FOA: Ja til OK-20 og mæglingsforslaget

FOAs hovedbestyrelse siger ja til de nye overenskomster på det private arbejdsmarked.

Med stemmerne 48 mod 2 har FOAs hovedbestyrelse godkendt de nye overenskomst-aftaler og det mæglingsforslag, som forligsmand Jan Reckendorff fremsatte tidligere i dag.

FOA har godt 20 overenskomster med private arbejdsgivere, som dækker bl.a. privat hjemmepleje, fritvalgsordningen, friplejehjem, private svømmebade og private børnepassere og institutioner.

”Vi er godt tilfredse med resultatet. Vi har denne gang fået et lille, men historisk gennembrud om retten til uddannelse for ufaglærte på social- og sundhedsområdet. Vi står med store rekrutteringsproblemer til ældreplejen i fremtiden, og de private arbejdsgivere er nu med til at løfte indsatsen på at få flere uddannede til området,” siger FOAs næstformand Thomas Enghausen.

I FOAs overenskomst for det private fritvalgs-område i hjemmeplejen får ufaglærte nu en ret til uddannelse som social- og sundhedshjælper efter to års ansættelse. Det sker på voksenelevløn.

”Samlet set har vi også fået pæne lønstigninger. Der er mere barselsorlov til fædrene. Og vi er også fuldt tilfredse med de aftalte forbedringer for især arbejdsmiljørepræsentanterne,” siger Thomas Enghausen.

FOAs urafstemning går i gang i næste uge, og løber indtil tirsdag den 14. april. Den 16. april offentliggør forligsmanden det samlede resultat af afstemningen.

Kontakt

Thomas Enghausen, telefon: 30 71 75 97

Hent billede i høj opløsning