Pressemeddelelse

Partnerskab på ældreområdet kan give liv igen i ældreplejen

Den nye ældre-aftale er et nødvendigt og rigtigt skridt på vejen hen mod genåbningen af samfundet, mener FOA.

”Det er afgørende at slå fast, at de svage stadig skal være nogle af de stærkeste i denne corona-krise,” siger formand Torben Hollmann fra FOAs social- og sundhedssektor om nattens nye aftale, der bringer en række aktiviteter i spil igen i ældreplejen.

”Vi er glade for aftalen i FOA. Men den danske ældrepleje er ikke tilbage, hvor den var i starten af året, og der er ikke tale om genåbning. Der iværksættes nu en række initiativer, der på sundhedsmæssig forsvarlig vis forhåbentlig bringer menneskelige relationer, livsglæde og faglighed i højsædet på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen,” siger Torben Hollmann.

For FOA har det været afgørende, at der er både økonomi og menneskelige ressourcer til den nye opgave.

”Det lover aftalen. Kommunerne kompenseres for de ekstraudgifter, der måtte være, og der tilføres midler til bl.a. fritids- og kulturaktiviteter. Det er, som det skal være. Nu skal kommunerne så leve op til aftalen og herunder sikre, at det eksisterende personale ikke skal løbe stærkere end stærkt. Der skal naturligvis være ekstra hænder til de nye ekstra opgaver,” siger Torben Hollmann.

Som en del af aftalen er FOA og Ældre Sagen udpeget som tovholder for partnerskaber, der blandt andet har ansvar for at igangsætte initiativer og aktiviteter for de ældre.

”Den opgave siger vi ja tak til, og det glæder vi os meget til. FOA og Ældre Sagen har et rigtigt godt samarbejde. Det er rigtigt set, at både civilsamfundet og organisationerne skal involveres dybt i processen på området. For FOA er det afgørende, at sundhed og faglighed er i top. Det bør være ledetråden i samarbejdet,” siger Torben Hollmann.

Han peger på, at næste afgørende træk bliver klare og forståelige retningslinjer de følgende dage fra sundhedsmyndighederne.

”Vi har set tendenser til slingrekurs og nyfortolkninger af retningslinjerne – også i kommunerne, også på ældreområdet. Forhåbentlig er den nye aftale et vendepunkt her. Slipper COVID-19 først indenfor på plejecentrene, så kender vi de dramatiske konsekvenser,” siger Torben Hollmann.

 

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning