Pressemeddelelse

FOA: OK21 skal pege frem mod en mere retfærdig løndannelse

Ligeløns- og lavtlønsområdet skal have et særligt og mærkbart løft. Sådan lyder centralt krav til fornyelsen af de offentlige overenskomster, OK21, fra fagforbundet FOA. Få overblik over de samlede krav, som netop er overdraget til KL’s og regionernes forhandlere.

Forhandlingerne om næste års overenskomster for offentligt ansatte skal være med til at sikre, at FOAs faggrupper i fremtiden får løn som fortjent. For selv om de går forrest i løsningen af de borgernære opgaver og hver dag bidrager til at få os alle ud af sundhedskrisen, sakker lønnen bagud. Det gælder lavtlønsfagene og de kvindedominerede fag, som bliver fastholdt på et alt for lavt niveau.

”Hver gang der gives lønstigninger i procenter i stedet for kroner og øre som på det private område, får de højest lønnede mest. Samtidig går for stor en del af de lokale lønmidler til andre faggrupper end FOAs. Derfor går vi til OK21 for at få rykket ved den uretfærdige løndannelse, som fastholder FOAs faggrupper på et urimeligt lavt lønniveau,” siger FOAs forbundsformand Mona Striib.

Hun har netop overleveret FOAs krav til modparterne KL og RLTN, der forhandler for kommuner og regioner på arbejdsgiverside. Og centralt for forbundet står altså en særlig pulje til ligeløn og lavtlønsområdet. Et krav, som det er lykkedes FOA at få løftet ind som et fælles krav fra de i alt 51 faglige organisationer for ansatte i kommuner og regioner i Forhandlingsfællesskabet, hvor Mona Striib også er formand.

”Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 lykkedes vi med at rejse et historisk vigtigt krav om en særlig pulje til lav- og ligeløn. Da vi ikke kommer helt i mål med en ren kroner-og-øre-dagsorden denne gang, har det været vigtigt for os på tværs af alle organisationer at få rejst et fælles krav om en forhøjet pulje. Samtidig har vi aftalt i Forhandlingsfællesskabet, at vi skal diskutere løndannelse i den kommende overenskomstperiode,” siger Mona Striib.

Sammen med Forhandlingsfællesskabet har FOA også rejst krav om sikring af reallønnen.

”Mens vi alle har holdt afstand, har de offentligt ansatte holdt samfundet i gang under corona. Virussen har medført både en sundhedsmæssig og en økonomisk krise. Men skal vi have en tre år lang aftale som vanligt, skal rammen også være solid nok til at række tre år frem i tiden,” siger Mona Striib.

Hun glæder sig over, at der fra FOAs side bliver peget på krav, der bredt tilgodeser forbundets mange forskellige faggrupper. Andre af FOAs krav lyder eksempelvis, at ufaglærte skal have ret til at blive uddannet faglærte. Der skal ske en forbedring af arbejdstidsaftaler, så de ansattes frihed bliver beskyttet bedre. Og for at trække flere til erhvervsuddannelserne er også et lønløft til elever på FOAs kravliste.

”Vi har også brug for et opgør med, at arbejdsgiverne i stigende grad ansætter timelønnede. Det er en daglejerkultur, som levner megen lille sikkerhed for den enkelte. I en tid med store rekrutteringsproblemer på flere velfærdsområder er det særligt urimeligt,” siger Mona Striib.

De nuværende overenskomster udløber med udgangen af marts. Forhandlingerne planlægges afsluttet inden udgangen af februar. Få et overblik over de generelle og FOAs krav ved OK21 på FOAs hjemmeside 

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning