Pressemeddelelse

FOA: Velfærdsaftalen sætter den rigtige retning

Med mere faglighed og flere ansatte på ældreområdet og en fremrykning af minimumsnormeringer tager regeringen og aftalepartierne endnu et skridt mod genopretning af velfærden, mener FOAs formand.

”Vi ser med forliget en villighed til ikke bare at lappe og vedligeholde, men faktisk at genoprette velfærden i Danmark. Velfærdsaftalen under Finansloven 2021 er et reelt kvalitetsløft og endnu en bevægelse i den retning, der blev sat med finansloven sidste år”, siger Mona Striib, forbundsformand for FOA.

”Det er vigtigt, at regeringen og forligspartierne har holdt fast i den retning, trods alle de udfordringer corona-epidemien har medført.”

FOAs formand fremhæver både beslutningen om at fremrykke indførslen af lovbundne minimumsnormeringer med et år, et løft af ungdomsuddannelserne og aftalen om at styrke ældreplejen med flere hænder og højere faglighed.

Velfærdsaftalen betyder, at der fremover, udover udgifterne til den demografiske udvikling, bliver afsat omkring 500 millioner kroner årligt til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Pengene bliver indtil 2025 udmøntet som en pulje til kommunerne, og målet er, at kommunerne ansætter 1.000 personer i ældreplejen, og samtidig arbejder for at flere ufaglærte får mulighed for at tage en uddannelse som som social- og sundhedshjælper eller -assistent.

”Aftalen om flere ansatte og mere uddannelse er en sejr for de af os, som har kæmpet for en styrkelse af fagligheden, omsorgen og værdigheden i ældreplejen,” siger formand for social- og sundhedsektoren i FOA Torben Klitmøller Hollmann.

”Den fortsætter det vigtige arbejde med at sætte en ny fælles retning for ældreplejen som vi satte i gang med Ældretopmødet i september. Et arbejde som foregår lige nu. Hvis vi skal lykkes med det ambitiøse oplæg vi har, så kræver det, at vi kan tiltrække flere medarbejdere til området. Allerede i dag mangler vi hænder, og det bliver kun værre i fremtiden, hvis ikke vi får vendt udviklingen.”

Torben Hollmann fremhæver, at midlerne kommer de ældre til gavn allerede næste år, og på den måde ligger ud over kommunernes budgetter for 2021.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning