Årets Demenstopmøde: Seks veje til en demensvenlig kommune

Danmark skal være et demensvenligt land og i 2025 være en inspirationskilde for andre lande. Det er målet for Demensalliancen, som 22. oktober sammen med Aarhus Kommune inviterer til topmøde på Aarhus Rådhus om demensindsatsen i Danmark.

På Demenstopmødet samler Demensalliancen og Århus Kommune 15 af landets kommuner til sammen at sætte retningen for fremtidens demensvenlige Danmark. På topmødet udvikler de 180 deltagere fra 15 kommuner nye løsninger, der skal skabe en bedre hverdag for personer med demens og deres familier og gøre hele Danmark mere demensvenligt.

På dagen udkommer Demensalliancens guide til at være en demensvenlig kommune med seks konkrete anbefalinger. Demensalliancen vil efter topmødet viderebringe deltagernes anbefalinger til Regeringen.

- Vi er i Aarhus stolte af den indsats, vi yder for mennesker med demens og deres pårørende. Vi ved også, vi kan gøre det endnu bedre og give det voksende antal mennesker med demens endnu bedre hjælp. Derfor glæder vi os til at dele erfaringer med de andre kommuner, og vi håber, at alle landets kommuner vil blive demensvenlige de kommende år, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

For at blive demensvenlig by kræver det blandt andet et øget samarbejde med byens organisationer. I Aarhus involverer det blandt andet Aarhus Stift, hvor Folkekirken nu laver demensvenlige gudstjenester og andre tiltag:

- Gennem samarbejdet om demensvenlig by, har vi har oplevet, at vi har mulighed for at gøre en reel forskel for mennesker med demens og deres pårørende i kirken. Det gør vi ved at være opmærksomme på vores måde at være til stede på. At vi giver plads og skaber et rum, hvor man kan føle sig velkommen, siger Tina Brixtofte, sognepræst.

Demensvenlige initiativer får priser
I Danmark lever op imod 90.000 mennesker med en demenssygdom og godt 400.000 danskere er i familie med en person med demens. Nogle af Demensallicancens partnere udtaler følgende:

- Demens er en alvorlig folkesygdom, som vi må stå sammen om. Vi ser frem at få indspil fra topmødets 180 deltagere og tage deres anbefalinger med til Regeringen og landets øvrige kommuner. For vi må fortsætte og forstærke indsatsen på demensområdet, for at vi bliver et foregangsland for resten af verden. Det har været demensalliancens ambition fra dag ét, siger Bjarne Hastrup, administrerende direktør, Ældre Sagen.

- Der er brug for, at vi står sammen om at skabe et demensvenligt Danmark. I Demensalliancen har vi samarbejdet med over en tredjedel af landets kommuner, og vi fortsætter kampen for at skabe et Danmark, hvor man aldrig er alene med demens, siger Torben Hollmann, social- og sundhedssektorformand, FOA.

- Det er godt at se, at hele 15 kommuner deltager på topmødet og selv går forrest lokalt med at blive endnu mere demensvenlig ved at skabe bedre indsatser for personer med demens og deres pårørende, mere og flere demensvenlige boliger, større faglig viden om demens hos de kommunale medarbejdere, og indsatser, hvor hele lokalsamfundet er engageret i at støtte mennesker med demens, siger Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd.

- Samfundet er os alle sammen. Og vi må alle i hverdagen bidrage til at understøtte, at borgere med demens har mulighed for at leve det liv, som de ønsker, og kan tage del i de aktiviteter, der giver mening for dem. Derfor er det vigtigt at indtænke borgere med demens i forhold til blandt andet byplanlægning, transport og andre indsatser i kommunerne, siger, Tina Nør Langager, formand, ergoterapeutforeningen.

Topmødeprogrammet indeholder tid til at udvikle og sparre på de mest aktuelle lokale problemstillinger på demensområdet for de deltagende kommuner og debatter for politikere og fagfolk. Topmødet kulminerer med en prisfest, hvor Demensalliancen overrækker priser inden for kategorierne årets demensvenlige lokalsamfund, årets demensvenlige transport, årets demensvenlig bolig og byggeri, årets støtte til pårørende og endelig årets bedste demensindsats.