Pressemeddelelse

Klar besked til Mette Frederiksen: Nu skal der leveres på børneområdet

Det er tid til at indfri folkekravet om bedre normeringer og højere kvalitet i landets daginstitutioner, som der blev lovet i valgkampen.

Sådan lyder beskeden fra BUPL og FOA til Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen forud for de afgørende forhandlinger om grundlaget for en ny regering.

 

De to organisationer fremlægger i et fælles brev til S-formanden en konkret plan for genopretning af børneområdet.

 

”Det er nu, at Mette Frederiksen skal vise, at hun vil være børnenes statsminister. De gode politiske ambitioner skal omsættes til handling, så vi sikrer tid til omsorg, trivsel og udvikling i vores daginstitutioner. Det er et krav fra vælgerne, og der er ingen tid at spilde,” siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler, og formanden for FOA, Mona Striib, i en fælles udtalelse.

 

De to organisationers plan for genopretningen af forholdene i daginstitutionerne hviler på fire hovedelementer:

 

  • Der skal indføres minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer. Det skal ske ved at give kommunerne en grundtildeling, der svarer til en normering på én pædagogisk personale til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven.

 

  • Arbejdet med børn i udsatte positioner skal styrkes ved en pulje til sociale normeringer i daginstitutionerne.

 

  • Fagligheden og uddannelsesniveau skal styrkes ved skridt for skridt at uddannelsesdække hele området.

 

  • Den pædagogfaglige ledelse skal styrkes, så lederne kommer tættere på dagligdagen i daginstitutionerne og kan levere den nødvendige sparring til at udvikle pædagogikken sammen med personalet. Det er samtidig en forudsætning for systematisk opfølgning og et skærpet tilsyn.

”Vi mener, at de fire indsatsområder tilsammen udgør en politisk og økonomisk realistisk start. Oven på dette fundament skal vi løbende styrke kvaliteten de kommende år. På den lange bane er målet en normering “hele dagen” på én til tre børn i vuggestuen og en til seks i børnehaven,” siger de to forbundsformænd, der tilsammen repræsenterer cirka 100.000 medlemmer på det pædagogiske område.

 

Børneområdet har været ramt af nedskæringer i mange år. Og trods de politiske løfter om mere pædagogisk personale under valgkampen planlægger flere kommuner allerede nu yderligere nedskæringer næste år.

 

Samtidig er der udsigt til 60.000 flere børn i løbet af de kommende ti år. Det risikerer at føre til yderligere forringelser i normeringerne, hvis der ikke gøres noget nu, påpeger Elisa Rimpler og Mona Striib.

 

”Der skal lægges en bund og sættes en prop i med minimumsnormeringer, og så skal der investeres i en langsigtet genopretningsplan. Forskningen viser, at gode normeringer og høj kvalitet i landets daginstitutioner er afgørende for at give vores børn den bedste start på livet,” siger Elisa Rimpler og Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning