Pressemeddelelse

FOA: En rigtig retning for velfærden

Velfærd, børn og ulighed står stærkt i ny politisk aftale

”Det er en aftale, der giver håbet om en ny retning for fremtiden, for Danmark, for børnene, for velfærden og for FOAs medlemmer.”

Sådan reagerer forbundsformand fra FOA Mona Striib på den nye aftale mellem partierne, der baner vejen for en ny regering i Danmark.

”Jeg er især tilfreds med aftalens del om, at velfærden i Danmark igen skal følge befolkningsudviklingen med tilføjelsen om, at der skal være plads til et ekstra løft fremover. De løbende nedskæringer i form af effektiviseringsbidrag, to procents-krav, omprioriteringsbidrag og så videre er væk. Det giver ikke guld eller grønne skove her og nu, men det giver en ny retning, der er så tiltrængt og efterspurgt af titusinder af vores medlemmer,” siger Mona Striib.

FOA hæfter sig ved en tiltrængt styrkelse af psykiatri, sundhed, ældrepolitik og sygehuse i aftalen.

”Det peger fremad, og så vil jeg gerne rose afsnittet om børn. Frem mod 2025 skal normeringerne udbygges og så ende med lovbestemte minimumsnormeringer. Det har vi og tusinde af forældre kæmpet for, og det har båret frugt. Det vil vi kvittere positivt for,” siger Mona Striib.

Hun hæfter sig også ved, at partierne er enige om at bekæmpe uligheden og en historisk klimaindsats.

En ting gennemføres ikke her og nu: Forslaget om en differentieret pensionsalder, som FOA ellers har bakket stærkt op om.

”Vi skal nu vente på den særlige seniortænketank. Det gør vi så, men vi skruer ikke ned for ønsket om at nedslidte skal have muligheden for at forlade arbejdsmarkedet tidligere end i dag,” siger Mona Striib

”Jeg ser frem til et nært samarbejde med regeringen og de nye ministre, der nu udnævnes. FOA vil levere konstruktive indspil. Den nye aftale er et fint fundament for et kommende fælles samarbejde,” mener Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning