Pressemeddelelse

Nyt håb for nedslidte danskere

Håndværkere og sosu'er skal ikke gå på pension samtidig med højtuddannede akademikere, mener socialdemokraterne.

"Det er en sjælden varm nyhed i en ellers råkold tid. FOA har længe talt for en differentieret pensionsalder til gavn for vores mange nedslidte medlemmer."
 
Sådan reagerer FOA-formand Mona Striib på det nye udspil til en værdig pension fra Socialdemokratiet. Udspillet vil indføre ret til tidlig pension for nedslidte på arbejdsmarkedet.
 
Et bredt flertal i Folketinget har besluttet gradvist at hæve pensionsalderen frem mod 2030, således at pensionsalderen til den tid lyder på 68 år mod 65 år i dag.
 
Generelt er det dem, med de længste uddannelser og de bedst betalte job, der lever længst. Socialdemokraterne nævner selv, hvordan en ufaglært mand på 30 har udsigt til at leve syv et halvt år mindre på pension end en mand på samme alder med videregående uddannelse.
 
"Vi har set reform på reform siden finanskrisen, der er gået ud over almindelige mennesker. Nu kommer der endelig et markant udspil, der vil være til gavn for lønmodtagere bredt set.  Der er kun anledning til at rose udspillet," mener Mona Striib.
 
FOA har peget på behovet for en fleksibel tilbagetrækningsalder siden 2014, hvor det stod klart, at maltrakteringen af efterlønnen havde fatale konsekvenser - både for den enkelte lønmodtager og for uligheden i samfundet.
 
"Det handler grundlæggende om værdighed. Og det handler om, at lønmodtagere bør have en rettighed frem for at stå med hatten i hånden og måske - eller måske ikke - kunne få en førtidspension eller noget andet.," siger Mona Striib.
 
Hun anerkender de syv principper, som Socialdemokratiet foreslår.
 
"Især princippet om lige adgang til tidlig pension for mænd og kvinder er afgørende. Det er afgørende, at perioder med barsel eller deltid for kvinderne ikke står i vejen for, at man kan gøre brug af ordningen," siger Mona Striib.
 
Socialdemokraterne vil efter en eventuel valgsejr sammen med arbejdsmarkedets parter aftale, hvordan modellen præcis skal udformes.
 
"Vi vil gerne kvittere for, at socialdemokraterne vil invitere til trepartsforhandlinger. Vi bidrager gerne til, at nedslidte danskere får en mulighed for en mere værdig tilbagetrækning," forsikrer Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning