Pressemeddelelse

FOA og Dansk Erhverv: Kommuner løber fra deres ansvar overfor handicappede og hjælpere

Mange kommuner følger ikke reglerne, når de betaler for hjælp til handicappede på BPA-området, mener FOA og Dansk Erhverv. Handicappede som ikke kan få den hjælp, de har behov for, kan blive konsekvenserne. Derfor er der nu sendt brev til samtlige kommunaldirektører.

For lidt i pensionsindbetaling, manglende tillæg på lønsedlen og uklare regler for samspillet mellem kommunerne og de virksomheder, der hjælper borgeren i hjemmet, er virkeligheden for mange handicaphjælpere ansat hos borgere med handicap under BPA-ordningen.

Derfor har FOA sammen med Dansk Erhverv rettet henvendelse til landets kommuner for at tydeliggøre reglerne på området, Det er ikke et helt almindeligt velfærdsområde. I de såkaldte BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) er det kommunen, der udbetaler et pengebeløb til den enkelte borger med et handicap. Det er borgeren selv, der ansætter en eller flere handicaphjælpere. Det kan være en svær opgave. Derfor kan borgeren kan indgå aftale med en virksomhed om at overtage arbejdsgiveransvaret.

Hos Dansk Erhverv ser man med bekymring på området. Det handler om, hvorvidt kommunerne reelt udbetaler de rigtige beløb, så der kan udbetales løn efter overenskomst samt, hvorvidt virksomhederne får dækket deres udgifter.

”Fordi området er præget af så forskellig praksis kommunerne imellem, kan konsekvensen være, at borgerne ikke kan få den hjælp, de har behov for, hvis virksomheder ikke kan arbejde i en kommune” siger Rasmus Kjærhus Nørgaard, brancheansvarlig i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv organiserer en række af de virksomheder, som leverer handicapydelser til borgere i eget hjem.

”Når ikke kommunerne betaler virksomhederne det, de ville gøre, hvis medarbejderne var ansat i kommunen, bliver det umuligt for virksomhederne at overleve på markedet, hvis de skal aflønne medarbejderne til en overenskomstmæssig løn – for de handicappede betyder det, at de mister muligheden for at få professionelle til at tage arbejdsgiveransvaret på sig,” uddyber Rasmus Kjærhus Nørgaard.

FOA repræsenterer handicaphjælperne, som er ansat under BPA-ordningen. FOA finder det kritisabelt, at kommunerne endnu ikke har taget ansvaret for at sikre ordentlige forhold for handicaphjælperne.

”BPA-ordningen blev indført i 2009, men vi ser stadig, at mange, måske de fleste, kommuner for eksempel ikke betaler den fulde pension, selvom det er aftalt i overenskomsterne for BPA mellem FOA og Dansk Erhverv og FOA og Kommunernes Landsforening. Flere steder betaler kommunen heller ikke løn under sygdom” siger advokat i FOA Mumme Thing.

”Der findes en bekendtgørelse, der slår fast, at kommunerne skal udmåle tilskud til ordningerne, så det svarer til lønnen for en sammenlignelig faggruppe. Så når kommunen vælger at udmåle lønnen efter en bestemt overenskomst, så skal alle lønelementer udmåles efter samme overenskomst. Det fastslår en principafgørelse fra Statsforvaltningen fra 2016,” siger Mumme Thing.

Kontakt

Advokat i FOA Mumme Thing, telefon: 2672 3114

Brancheansvarlig i Dansk Erhverv Rasmus Kjærhus Nørgaard, telefon 4187 0834