Pressemeddelelse

FOA: Afbureaukratisering er velkommen - lad det ikke blive en spareøvelse

”FOA vil være stærke medspillere ved hvert eneste konkrete forslag til reel afbureaukratisering, herunder et opgør med pulje-tyranniet, hvis midlerne ikke fjernes,” fastslår FOAs formand Mona Striib om dagens afbureaukratiseringsplan fra regeringen.

”Der er dokumentation og ordninger, der klart kan undværes. Det er fint med et opgør med dobbelt-registrering. Vi bør også slippe af med den sidste rest af registrering af komme- og gå-tider. Og det giver heller ikke mening med registrering af alt, hvad der er normalt – man bør registrere det unormale,” siger hun.

Derfor vil FOA arbejde for at sætte tydelige fingeraftryk i det nye afbureaukratiserings-program.

Men FOA frygter også, at den kommende sammenhængsreform risikerer at ende som en spareøvelse, selvom regeringen i dag siger det modsatte.

”Vi har set, hvordan det er gået med kommunernes moderniserings- og effektiviseringsprogram, som skal skaffe fire milliarder kroner frem til 2020. Lige nøjagtig denne såkaldte modernisering er blevet en reel spareøvelse og er årsagen til, at mange kommuner i dag er i en helt akut velfærdskrise med forslag om to- og trecifrede million-nedskæringer i velfærden næste år. Det er ret katastrofalt. Lad det ikke gå sådan med afbureaukratiseringen,” siger Mona Striib.

Regeringen forslår 130 konkrete initiativer, herunder lempelser i hvad der skal registreres og dokumenteres.

”Men det er decideret forkert at fravælge eller udsætte at registrere f.eks. hverdagshændelser som ældres fald. Det kan få fatale konsekvenser, og det bliver ikke med FOA som medansvarlig at dette gennemføres.” påpeger Monas Striib. Men indrapporteringen af utilsigtede hændelser kan godt foregå mere smidigt,” mener FOA.

Ifølge FOAs medlemsundersøgelse, så brugte ansatte i hjemmeplejen i 2009 i gennemsnit 39 minutter af deres arbejdsdag på registrering og dokumentation. Dette tal var faldet til 32 minutter i 2014, og igen steget til 37 minutter igen i 2017.

”Vi formoder, at faldet i 2014 skyldes, at registrering af og komme- og gå-tider i ældreplejen ikke længere var obligatorisk for kommunerne. Derfor bliver det også meget svært at hente mange minutter ekstra i en ny proces.

Når ministeren siger, der kan skaffes op mod 2600 ekstra årsværk ved at afskaffe unødvendig dokumentation, så svarer det i runde tal til ti minutters daglig registrering for den enkelte. Det tillader vi os at tvivle på. Derfor er er der også rigeligt med varm luft i udspillet i dag,” mener Mona Striib.


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning