Massiv mangel på sosu’er truer velfærden

De danske kommuner skal tiltrække over 40.000 nye ansatte på SOSU-området de næste 10 år, hvis de vil følge med aldersudviklingen. Nyt KL-oplæg peger rigtig vej, men kan næppe stå alene.

Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år, og har derfor udsigt til en snarlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. FOAs nye fremskrivning viser, at der dermed i 2028 kommer til at mangle 41.001 ansatte inden for SOSU-området i landets kommuner.

”Vi kan ikke opretholde velfærden i Danmark, hvis vi ikke gør noget nu. Der skal en helt særlig og ekstraordinær indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv, så udviklingen vendes effektivt,” siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

KL spiller i dag ud med 38 forslag, og næsten alle peger i rigtig retning, bl.a. med temaer om voksenelev-lønninger, en ret til at gå op i tid og en uddannelsesgaranti for de elever, der søger faget.

”Forslagene er gode og rigtige, men desværre kører KL i grøften med et enkelt forslag om at overlade dele af rengøring og praktisk bistand hos de ældre til ufaglærte. Kravene til service og kvalitet vil kun vokse i fremtiden. Derfor skal kræfterne sættes helhjertet ind på at gøre faget attraktivt,” siger Torben Hollmann.

Han påpeger, at kommunerne står i en nøglerolle for at løse udfordringerne:

”Kommunerne siger nu selv, at der skal ske et markant løft i uddannelseskapaciteten. I FOAs optik betyder det, at der skal uddannes 10.000 medarbejdere om året. De kommuner, der ikke vil tage ansvar for at rette op på den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft, risikerer at måtte prioritere, hvilke af deres plejetrængende borgere, der ikke får hjælp i fremtiden,” mener Torben Hollmann.

FOAs fremskrivning af behovet for kvalificeret arbejdskraft bygger alene på hvor mange SOSU’er, der går af pga. alder, og hvor mange der bliver behov for pga. et stigende antal ældre i befolkningen.

”Derudover er der et forventeligt behov for endnu flere folk, når ansatte under 60 år skifter job eller trækkes sig tilbage af andre årsager. De er ikke med i denne beregning, så problemet kan være meget større,” forklarer Torben Hollmann.

 

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning