Pressemeddelelse

Effektiv guide forebygger sexchikane på jobbet

Uønsket seksuel opmærksomhed fra borgerne er udbredt blandt sosu-ansatte og kan være en stor belastning for den enkelte. Ny guide giver konkrete råd til håndtering af sexchikanen.

En borger kommenterer dine bryster hver gang, du er hos ham. Han gør det kun, når I er alene, og hans kommentarer bliver hyppigere og hyppigere og mere direkte seksuelt ladet, selv om du har forsøgt at tage noget neutralt tøj på. Du taler med dine kolleger og finder ud af, at det kun sker ved dig. Hvordan forholder du dig?

Sådan lyder et af de såkaldte dilemmakort, som indgår i et nyt værktøj, udarbejdet af blandt andre Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) som resultat af et flerårigt forskningsprojekt. Guiden skal hjælpe arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren til at udarbejde retningslinjer for håndtering af sexchikane.

Og det er der stærkt behov for, fortæller forbundssekretær med ansvar for ligestillingsområdet Joan Prahl. Hvert fjerde FOA-medlem i social- og sundhedssektoren har inden for det seneste år været udsat for seksuel chikane. Og i mere end 9 ud af 10 tilfælde står de borgere, de er ansat til at pleje, bag.

"For den enkelte ansatte kan det have store konsekvenser. Nogle bebrejder sig selv og føler skam. Eller de oplever, at de ikke løser opgaven godt nok over for borgeren. Det kan føre til angst og sygemeldinger. Den belastning skal vi tage meget alvorligt," siger hun.

Derfor er det vigtigt at bryde tabuet. Og det ansvar skal arbejdsgiverne tage på sig, siger forbundssekretær med ansvar for arbejdsmiljø Jens Nielsen:

"Det er helt afgørende, at der sættes gang i en dialog på den enkelte arbejdsplads, så ingen oplever, at de står alene med udfordringen, og så alle ved, hvordan de skal reagere både hvis de selv, en kollega eller en medarbejder havner i en af de svære situationer."

Nogle borgere er bevidste om deres egne seksuelle tilnærmelser. Andre er ikke. Demente eller andre med nedsatte kognitive evner kan måske få lyst til at onanere midt i fællesstuen. Eller spontant at komme med "frække tilbud."

"Men det er en del af fagligheden også at kunne håndtere borgernes seksualitet som en naturlig del af borgernes liv. Og det skal ske, så det både er værdigt for borgeren og den ansatte. Derfor håber vi, at lederne på arbejdspladserne vil tage den nye guide til sig," siger næstformand i FOAs Social- og Sundhedssektor, Torben Klitmøller Hollmann.

Ud over at støtte medarbejderne giver guiden inspiration til, hvordan man kan inddrage pårørende og borgerne selv i forebyggelsen af sexchikane. Samtidig kommer guiden med konkrete eksempler på en række arbejdspladser inden for blandt andet hjemmeplejen og psykiatrien, der har haft stor gavn af guiden.

Guiden er resultat af forsknings- og udviklingsprojektet "Seksuel chikane i omsorgsarbejdet". Bag projektet står COWI, NFA, SIF og NIRAS. FOA har som en af flere organisationer deltaget i projektets følgegruppe.

Kontakt

Forbundssekretær Joan Prahl, telefon: 21 58 84 32

Hent billede i høj opløsning