Pressemeddelelse

Skattelettelser giver ikke engang råd til én avis

Op mod hvert fjerde FOA-medlem må nøjes med skattelettelser på 33 kroner – om året

Tusindvis af FOAs medlemmer får en lang næse med de nye skattelettelser. Eller sagt mere præcist: De vil få en skattelettelse på cirka 33 kroner – om året, vel at mærke.

 

”Det er ironisk nok ikke engang nok til at bekoste en af de aviser, hvor medlemmerne ville kunne læse om regeringens nye skattelettelser,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

 

Forholdet skyldes, at et flertal i både FOAs Pædagogiske Sektor og FOAs Social- og Sundhedssektor er deltidsansatte. De når simpelt hen aldrig op på den nye grænse på 187.500 kroner i årlig indtægt for at få det nye jobfradrag.

 

Ifølge tal fra det kommunale og regionale løndatakontor er der cirka 42.000 deltidsansatte og timelønnede på FOAs offentlige arbejdsområder, der tjener mindre end de 187.500 kr. incl. pension. Der kan være tale om en halvtidsansat social- og sundhedshjælper i den kommunale ældrepleje. Eller eksempelvis en pædagogmedhjælper på 25 timer ugentligt i en SFO. De vil kun få gavn af sænkningen af bundskattegrænsen på 0,02 procent. Af en indkomst på 187.000 kroner svarer det til 33 kroner om året.

 

Jobfradraget indfases for indkomster mellem 187.500 kr. og 243.000 kr. FOA vil dermed også have flere tusinde medlemmer, der vil få et jobfradrag, men ikke den fulde værdi.

 

”Det er desværre den gamle historie om, at skattelettelserne igen og igen går til dem, der har mest og trænger mindst. 33 kroner er tæt på at være den dårligste vittighed, vi har hørt meget længe” mener Dennis Kristensen.

 

FOA har ingen tal for, hvor mange deltidsansatte medlemmer, der har indkomster ved siden af den løn, som de modtager fra det offentlige.

 

”Men vi ved fra efterhånden mange af vores medlemsundersøgelser, at cirka otte ud af ti deltidsansatte medlemmer ikke har planer om at forøge deres indkomst andetsteds. De ønsker og tilvælger deltidsansættelsen. Men vi har også 20 procent af vores deltidsansatte, der ønsker at gå op i tid, men hvor især det kommunale arbejdsmarked spekulerer i deltidsansættelser, som anses for at være det mest fleksible,” siger Dennis Kristensen.

 

Han peger på, at pengene, der nu gives som skattelettelser, ville være langt bedre givet ud til flere kolleger, der kunne bidrage til genopretning af den offentlige velfærd. Eller til at deltidsansatte, der måtte ønske det, kunne gå op i tid, og dermed bidrage til den styrkelse af arbejdsudbuddet, som officielt er en af hovedgrundene til, at danskerne igen skal have skattelettelser.