Pressemeddelelse

FOAs hovedbestyrelse: Klapsalver til de tre OK-forlig

FOAs hovedbestyrelse mødte de tre OK-forlig og chefforhandler Dennis Kristensen med stående klapsalver, da hovedbestyrelsen søndag behandlede indholdet i de tre forlig på statens, kommunernes og regionernes område.

Der er en helt entydig opbakning til indholdet i forligene i hovedbestyrelsen. For FOAs vedkommende fortsætter forhandlingerne allerede mandag med udmøntning af de særlige organisationspuljer på 0,35 procent, og der skal også forhandles udmøntning af de særlige rekrutteringspuljer, hvor der f.eks. på KL-området er afsat 522 millioner kroner til social- og sundhedsområdet.

FOAs nye formand Mona Striib, der blev valgt i onsdags, er med egne ord "overmåde tilfreds" med overenskomst-resultatet.

"Vi har nået en historisk løsning for alle. Vi hæfter os i dag især ved to ting: Afskaffelsen af privatlønsværnet, som vil sikre den parallelle lønudvikling med den private sektor i fremtiden. Det giver noget tro på og et håb for den offentlige sektor i fremtiden. Jeg vil også pege på puljerne til ligeløn og lavtløn. Der er afsat 110 millioner kroner, og det vil i starten kun rykke lidt til fordel for de særlige kvindefag. Men der er også her tale om et historisk gennembrud. 2018 bliver året, hvor den danske fagbevægelse ikke bare med ord, men også med handling, begynder at gøre op med uligelønnen," siger Mona Striib.

Formelt set skal FOAs hovedbestyrelse først godkende forligsteksterne, når de særlige organisationsforhandlinger er afsluttet. Det sker den 14. maj. Derefter går urafstemningen i gang, og resultatet foreligger den 4. juni.

FOAs forlig er indgået frivilligt - og indgår således ikke i et mæglingsforslag fra Forligsmanden. Stemmer FOAs medlemmer ja til forligene, så træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. april. Ender det med et nej, så kan en afgrænset FOA-konflikt træde i kraft natten til den 11. juni. 

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning