Pressemeddelelse

FOA og KL klar med fælles forslag til at begrænse vold på botilbud

De ansattes fagforbund, FOA, og kommunerne insisterer på, at volden skal reduceres, og der skal skabes mere tryghed for ansatte og beboere på kommunale botilbud. FOA og KL præsenterer derfor nu et konkret forslag til, hvordan det kan sikres.

"Vi er ganske enkelt nødt til at finde nogle løsninger nu, så både medarbejdere og beboere på botilbud kan føle sig trygge. Vi kan ikke leve med, at kommunalt ansatte går på arbejde med livet som indsats. Og samtidig er der nogle borgere, der lige nu ikke får den behandlingsindsats, de har brug for, og det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved – hurtigt."

Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, er klar i mælet, når han skal sætte ord på, hvorfor KL og fagforbundet FOA nu spiller ud med et fælles, konkret forslag til, hvordan der kan skabes tryggere forhold på de kommunale botilbud for borgere med psykiske problemer. Baggrunden er særdeles alvorlig, da fem kommunale medarbejdere i løbet af de seneste fire år har mistet livet på tragisk vis efter voldelige overfald på botilbud.

Det fælles forslag kommer i kølvandet på, at sundhedsministeren forleden trak lovforslaget om nye socialpsykiatriske afdelinger tilbage. Det giver anledning til at gentænke, hvilken løsning der er brug for. Og Thomas Adelskov slår fast, at problemet skal løses i behandlingspsykiatrien:

"Problemet er opstået med nedskæringen i sengepladser i psykiatrien. I den forbindelse er en gruppe meget syge borgere blevet sendt ud i de kommunale botilbud. De hører ikke til her. De får ikke den behandling, de har brug for, og de er til fare for både dem selv, de andre borgere på botilbuddet og personalet," siger Thomas Adelskov.

Derfor foreslår FOA og KL at etablere nogle nye behandlingspsykiatriske afdelinger i regionerne, hvor særligt udsatte borgere kan få længerevarende ophold, så der er tid til at arbejde med deres psykiske lidelser, adfærd og svære misbrug.

Psykiatrien har brug for flere sengepladser

Thomas Adelskov forklarer, at målet med de nye afdelinger er at nedsætte risikoen for vold og konflikter, så medarbejdere og beboere på de kommunale botilbud kan føle sig trygge. Derfor ønsker KL og FOA også, at kommunerne får indstillingsret til de nye behandlingsafdelinger, så de kan sikre, at de beboere på botilbud, som har så svære behandlingsbehov, at de ikke kan rummes dér, får et reelt behandlingstilbud.

"Vi er godt klar over, at det her ikke løser alle udfordringer på området. FOA og KL’s forslag skal ses som et af flere skridt på vejen mod at skabe bedre vilkår for mennesker med svære psykiske lidelser og de medarbejdere, der arbejder inden for området. Og det er en indsats, som alle parter må tage del i," siger Thomas Adelskov.

KL og FOA har samtidig fokus på, at de foreslåede, nye behandlingspladser ikke forsvinder igen, og at der ikke samtidig blot bliver færre sengepladser på de almindelig psykiatriske afdelinger. Derfor ønsker de også tæt opfølgning på, hvilke borgere der kommer ind på de nye afdelinger. Og pladserne skal omfattes af en mervækstgaranti, så det samlede antal sengepladser i psykiatrien reelt stiger.

Læs mere: FOA og KL's forslag