Medlemsundersøgelser i 2006

Det siger FOAs medlemmer om:November 2006 Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

5 ud af 10 medlemmer føler, at deres arbejde tager så meget af deres energi, at det helt sikkert eller til en vis grad går ud over privatlivet. For samtlige lønmodtagere gælder det samme kun for 1 ud af 3.

Kun 1 ud af 12 er sikre på, at der er en stresspolitik på deres arbejdsplads.

Mere end 8 ud af 10 medlemmer er dog meget tilfredse eller tilfredse med deres job som helhed.

» Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA


November 2006 Brugerinddragelse giver mere kvalitet

Undersøgelsen er foretaget på FOAs elektroniske medlemspanel "Medlemspulsen" i november 2006 op til regeringens første temamøde om kvalitetsreformen "frit valg og brugerinddragelse". Undersøgelsen dokumenterer bl. a. at FOAs medlemmer sætter pris på, at borgerne har indflydelse gennem brugerbestyrelser, råd ol. FOAs medlemmer er også positivt stemt overfor hjælp fra pårørende og frivillige organisationer og oplever, at det er med til at øge kvaliteten i deres arbejde. 28% af FOAs medlemmer mener ikke, at de har gode muligheder for at levere ydelser med kvalitet i deres arbejde

» Brugerinddragelse giver mere kvalitet


September 2006 Indvandrere og efterkommere i FOA

I juli 2006 var der 12.000 eller 6% af FOAs medlemmer, som var indvandrere eller efterkommere. 8.000 af disse medlemmer stammer fra ikke-vestlige lande og 4.000 fra vestlige lande. Andelen af indvandrere og efterkommere i FOA er næsten lige så høj som i hele arbejdsstyrken. Det er især de storkøbenhavnske afdelinger, der har en høj andel af medlemmer med anden etnisk baggrund.

Indvandrere og efterkommere i FOA


April 2006 Frynsegoder og offentligt ansatte

Rygestoptilbud er det mest udbredte frynsegode i medlemsskaren. Det har 4 ud af 10 medlemmer. Frynsegoder er mindre udbredt blandt FOAs medlemmer end blandt privatansatte LO-medlemmer.

Frynsegoder og offentligt ansatte


Januar 2006 Demokrati og serviceløfter i FOA

Op til strukturkongressen i 2006 var mere end 2 ud af 3 medlemmer af MedlemsPulsen tilfredse eller meget tilfredse med deres muligheder for at påvirke arbejdet i FOA. Kun 4 ud af 10 medlemmer kendte til de 11 serviceløfter. 3 ud af 4 af disse medlemmer synes, at serviceløfterne var en god idé.

Demokrati og serviceløfter i FOA