Medlemsundersøgelser i 2005

Det siger FOAs medlemmer om:


December 2005 Udsagn fra medlemmerne om velfærdsspørgsmål

Lige før Velfærdskommissionen kom med deres rapport, udtalte medlemmerne af MedlemsPulsen sig om bl.a. kompetenceudvikling, arbejdstilrettelæggelse, seniorpolitik og skat. 6 ud af 10 medlemmer var villige til at betale mere i skat, hvis pengene gik til bedre service i deres kommune.

» Udsagn fra medlemmerne om velfærdsspørgsmål


November 2005 Portørundersøgelsen

Undersøgelsen belyser portørernes uddannelsesmæssige baggrund og deres arbejdsmæssige funktioner. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvilke uddannelsesmæssige behov portørerne har og dermed få afklaret om en ny portøruddannelse er nødvendig.

» Portørundersøgelsen 


Oktober 2005 Busdrift privat eller offentligt?

Buschaufførerne er væsentlig mere tilfredse i Århus end i København. Dette fremgår af en spørgeskemaundersøgelse, som FOA foretog i oktober 2005. I Århus er busdriften kommunal i København privat. Medlemsundersøgelsen er en del af en større rapport: Rapport om kollektiv bustrafik i HUR, Århus og København. November 2005. Rapporten viser bl.a. at den offentlige drift i Århus ikke er mindre effektiv end den private i København.

» Busdrift privat eller offentligt?