Kæmpe forskel på ældreudgifter i kommunerne

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på de ældre. Det kan mærkes på kvaliteten af pleje og omsorg, mener FOA.

Den hjælp man får som ældre, er helt afhængig af, hvor man bor. I hvert fald hvis man gør det op i kommunernes udgifter til ældrepleje for borgere over 67 år. Det viser en gennemgang af kommunernes ældreudgifter, som FOA har lavet. Forskellen fra den kommune der bruger mest, til den der bruger mindst er på over 30.000 kroner per borger om året.

Den forskel er svær at ignorere, mener formanden for Social- og Sundhedssektoren i FOA Tanja Nielsen.

”Der kan være mange grunde til, at kommunerne har forskellige udgifter. God ældrepleje handler om mange ting, men det er klart, at man ikke kan levere den samme pleje til de ældre borgere for ca. 40 procent mindre til hjælp til den enkelte. Jeg synes, at vi har brug for at se nærmere på, hvordan så store forskelle kan opstå, og om de kan begrundes sagligt.”

Siden 2020 er ældreudgifterne pr. borger over 67 år i gennemsnit faldet med næsten 3 procent, svarende til 1.439 kr. pr. borger. Langeland kommune har reduceret deres udgifter mest - 18,6 procent - mens Vallensbæk kommune har øget sine udgifter med 23 procent.  I perioden er ældreudgifterne pr. borger steget i 32 kommuner, mens udgifterne er faldet i 66 kommuner.

Tanja Nielsen peger på, at mange kommuner lige nu laver såkaldte budgettilpasninger, som dækker over yderligere beskæringer på ældreområdet.

”Det kan vi ikke være bekendt.”

”Vi ved, at kommuners økonomi er hårdt presset, men udviklingen i ældreudgifterne skal ses i lyset af, at regeringen i en årrække har afsat penge nok til, at kommunerne kan følge med i befolkningsudviklingen, så virker det mærkeligt, at visse kommuner ligefrem skærer ned på området,” mener Tanja Nielsen.

Fra 2020 til 2024 er ældreudgifterne pr. borger over 67 år steget i 32 kommuner, mens udgifterne er faldet i 66 kommuner.

I 2024 varierede udgifterne mellem ca. 39.000 kr. i Syddjurs kommune, mens Københavns kommune der bruger flest penge pr. borger, bruger mere end 70.000 kr.