Nyvalgt forbundssekretær Joan Lindskov

Ny lederforening: FOAs 2.000 ledere styrkes

I de kommende år styrker FOA indsatsen for lederområdet. Det er vedtaget på en ekstraordinær kongres i Odense. I spidsen står forbundssekretær Joan Lindskov, der tidligere har været sektornæstformand i FOA. ”Forudsætningerne for at lykkes som leder af offentlig velfærd er under ekstremt pres. Med den nye Lederforening kan vi være med til at give vores ledermedlemmer bedre redskaber til at lykkes med deres vigtige arbejde.”

”Aldrig har vi haft mere brug for dygtige offentlige ledere. Og aldrig har der været mere behov for at fokusere på ledelse af offentlig velfærd. Derfor skal FOA arbejde på at understøtte de mange dygtige velfærdsledere, der hver eneste dag står med ansvaret i hånden og fødderne i virkelighed, en kommunal og regional virkelighed, præget af politiske beslutninger om nedskæringer og mangel på arbejdskraft,” siger Joan Lindskov. 
 
På en ekstraordinær kongres i Odense, fredag, er den 57-årige forbundssekretær og tidligere sektornæstformand i FOA valgt til at stå i spidsen for en styrket indsats for lederområdet i FOA. I tæt samarbejde med bestyrelsen i Lederforeningen, lederudvalget i FOA og de lokale lederansvarlige bliver den første opgave at nytænke FOAs lederarbejde og service over for FOAs ledermedlemmer. 
 
”I FOA organiserer vi allerede 2.000 offentlige ledere. Vi forstår betydningen af de offentlige ledere på landets plejehjem, dagtilbud, rådhuse eller fx brandstationer. Vi kender den pressede virkelighed, der danner bagtæppet for deres og personalets muligheder for at lykkes over for borgerne. Derfor tager vi nu endnu et skridt videre i vores lederarbejde, og går i gang med at etablere en egentlig Lederforening, hvor ledelse af offentlig velfærd bliver det centrale, faglige omdrejningspunkt,” siger Joan Lindskov. 
 
Alt for mange velfærdsledere havner med ansvaret for dårlige politiske prioriteringer og manglende ressourcer, som de ofte ikke selv har mulighed for at stå op i mod, lyder det:   
 
”Betingelserne for, at du lykkes som leder bliver mere og mere komplekse at navigere i. Som offentlig velfærdsleder skal du fx både levere kreative innovative løsninger og sikre driften. Ofte i en i en nul-fejls-kultur, hvor mængden af opgaver kun øges i kompleksitet og mængde, mens kommunen skal spare. Det er opskriften på, at mange offentlige ledere mistrives og en af de store forklaringer på, at de 2.000 offentlige ledere, som FOA allerede i dag repræsenterer, fremover skal have en endnu stærkere organisation i ryggen.” 

Ledelsesspændet vokser, og lederne af den offentlige velfærd er både under pres nede fra og oppe fra, påpeger Joan Lindskov:

”Der er et behov for at skabe rum og anerkendelse af praksisnær ledelse inden for den offentlige velfærd. Det handler om ledelse og ledere, der arbejder tæt på kerneopgaven – medarbejderen og borgeren. Med den nye Lederforening er ambitionen at give vores ledermedlemmer bedre muligheder for at lykkes med deres vigtige arbejde. FOA skal i fremtiden have en tydeligere offentlig stemme omkring ledelse og de vilkår, der muliggør og – i visse tilfælde – umuliggør at offentlige velfærdsledere lykkes med deres opgaver,” siger Joan Lindskov.