Fagforbund i opråb om chikane af offentligt ansatte

Det er på høje tid at genstarte arbejdet med at beskytte offentligt ansatte mod chikane, siger syv fagforbund i åbent brev.

Chikane af offentligt ansatte er et stigende problem, og det er urimeligt, at offentligt ansatte skal betale så høj en pris blot for at udføre deres arbejde. Det mener en række fagforbund, der er gået sammen om et åbent brev til justitsministeren.

Forbundene kræver politisk handling. Sammen opfordrer de justitsministeren til at genoptage lovarbejdet om bedre beskyttelse af offentligt ansatte, som har været sat på pause siden folketingsvalget.

”Vores medlemmer oplever i stigende grad chikane. De bliver udstillet, delt og ligefrem hånliggjort og nedgjort på blandt andet digitale medier, blot fordi de har passet deres arbejde i ofte svære, dramatiske eller pressede situationer. Det påvirker hver enkelte medarbejder dybt, blandt andet fordi chikanen overskrider de private grænser, påvirker familien og de nærmeste og kan medføre sygemeldinger, arbejdsskader og desværre også i nogle tilfælde PTSD, ”skriver de syv forbund i det åbne brev.

I brevet kritiserer fagforbundene, at der ikke er blevet igangsat tilstrækkelige tiltag, selvom arbejdet blev sat i gang af daværende justitsminister Nick Hækkerup i 2021.

Fagforbundene fremhæver, at navnebeskyttelse bør være en del af løsningen for nogle grupper af offentligt ansatte, eksempelvis være en del af løsningen. Vi har allerede store rekrutteringsudfordringer til den offentlige sektor. De skulle nødigt blive større.

Det åbne brev er underskrevet af:
Heino Kegel, Politiforbundet                                                         
Anja C. Jensen, HK
Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd                                                                                     
Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
Bo Yde Sørensen, Fængselsforbundet
Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening 
Mona Strib, FOA