5 forslag kan forbedre sygedagpengeregler

Sammen med 11 andre organisationer peger FOA på 5 konkrete ændringer af reglerne for sygedagpenge, som beskæftigelsesministeren bør realisere.

Reglerne for, hvem, hvornår og hvor længe man har ret til sygedagpenge, trænger til en revision. Om det er der bred enighed, og netop reglerne for sygedagpenge var også temaet, da beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i midten af september var vært for et dialogmøde herom.

På mødet understregede FOA og 11 øvrige organisationer og foreninger med samlet godt 1,4 millioner medlemmer, at de fortsat har et ønske om at få realiseret otte forslag til at styrke sygedagpengereglerne, som de allerede et år forinden har påpeget, der er behov for.

På dialogmødet blev der således peget på og drøftet flere forslag til vigtige, markante ændringer af reglerne på området.

Med en reform af hele beskæftigelsessystemet om hjørnet, efterlyste ministeren forslag til justeringer, som er inden for rækkevidde, selv om reformen også vil få betydning for sygedagpengesystemet. Og her er pointen fra de 12 foreninger og organisationer, at fem af de oprindeligt otte ændringer med mindre tilpasninger nemt kan gennemføres.

”Det nytter det ikke, at arbejdet omkring ændringer af sygedagpengereglerne står stille mens vi venter på en reform af beskæftigelsessystemet. Der er behov for handling nu, så vi hjælper de mennesker, der lige nu falder igennem de huller, der er i reglerne for sygedagpenge. Det er baggrunden for de fem forslag. Ud over at være nemme at indføre, vil de fem forslag bidrage til afbureaukratisering og skabe bedre muligheder for at hjælpe de sygemeldte,” siger forbundssekretær i FOA Maria Klingsholm.

De fem forslag lyder:

  1. Øget fokus på varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  2. Mulighederne for at få forlænget sygedagpenge bør forbedres.
  3. Jobafklaringsforløb afskaffes, indsats og ydelse flyttes til sygedagpengeloven.
  4. Lægesamarbejde skal styrkes - og lægeudtalelser skal præciseres og målrettes.
  5. Adgangen til sygedagpenge for løstansatte og vikarer skal afbureaukratiseres

Læs mere om de fem forslag her

Organisationerne bag de fem forslag er FOA, BUPL, DM, Danske Patienter, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, FH, 3F, Gigtforeningen, HK, Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen.