Ny fælles vejledning til døgnarbejdstidsreglerne

FOA har sammen med KL og seks andre faglige organisationer udviklet en fælles vejledning til døgnarbejdstidsreglerne. Den skal understøtte tilrettelæggelse af arbejdstiden. Her kan du blive klogere på, hvad det hele handler om, og hvorfor det er en banebrydende vejledning for mange.

I landets kommuner arbejder omkring 160.000 medarbejdere efter de såkaldte døgnarbejdstidsregler. Det er et sæt regler, der fx handler om, hvordan arbejdstiden planlægges, hvordan ændringer håndteres, og hvilken honorering der er på forskellige tidspunkter. 

Historisk har misforståelser og uenigheder været kilde til mange sager om fx fejl i lønnen for FOAs medlemmer. Derfor har det været vigtigt at skabe en fælles gennemgang og fortolkning af døgnarbejdstidsreglerne sammen med KL. 

Tanken bag den nye fælles vejledning til døgnarbejdstidsreglerne er således, at den kan blive et redskab til at sikre færre misforståelser og uenigheder ude på arbejdspladserne, og at den i sidste ende kan sikre, at FOAs medlemmer får rette løn, når de arbejder på skæve tider af døgnet, eller der sker ændringer i den allerede planlagte tjeneste. 

”Vejledningen indeholder både tekst og en masse eksempler, der gør det nemmere for både arbejdsgivere og ansatte at forstå reglerne,” forklarer konsulent i FOA Heidi Højer Nygaard i denne video om den nye vejledning. 

Nedenfor får du svar på en række generelle spørgsmål om den nye vejledning: 

Hvilket problem løser den fælles vejledning? 
Vi håber på at se færre uenigheder om reglerne, da den fælles vejledning signalerer samarbejde om både forståelse og anvendelse med arbejdsgiverne. 

Hvorfor er det vigtigt for FOAs medlemmer?
Det er vigtigt for FOAs medlemmer og de tillidsvalgte, fordi den nye vejledning er et redskab, de kan bruge i det lokale arbejde og i arbejdstidsplanlægningen. 
Vejledningen skal være med til at højne den lokale dialog om arbejdstidsplanlægning – både for den enkelte og på arbejdspladsen. Og så har vi gjort reglerne lettere at forstå, bl.a. ved hjælp af en masse eksempler i vejledningen.  

Giv et eksempel på et problem, vejledningen løser?
Vi ved fx, at der er udfordringer omkring nedskrivning af arbejdstiden og markeringen af søgnehelligdagsfriheden i forbindelse med, at der falder helligdage. 
Derfor er der i vejledningen fokuseret både på eksempler omkring nedskrivningen i en opgørelsesperiode og på markeringen af søgnehelligdagsfrihed i tjenesteplanen. Derudover er der planer om at udbygge vejledningen med små animationer og andet, der kan gøre dem lettere at forstå. 

Hvilke andre faglige organisationer er med i aftalen?
Udover FOA er DSR, 3F, Socialpædagogerne, Kost- og ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter. Og så er KL selvfølgelig også med.

Hvilke faggrupper er vejledningen relevant for? 
Inden for KL’s område: social- og sundhedspersonale, husassistenter (døgn), ikke-faglærte (døgn), omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, pædagoger (døgn) i København og flere til.