Det er nu, velfærdens helte skal løftes

Et godt og trygt velfærdssamfund er afhængigt af de mange offentligt ansatte, der hver dag leverer velfærden til børnene, til de ældre og til de syge. FOA mener, at alle dem, der løfter velfærden, selv fortjener et løft – ikke mindst i lønnen. Et overvældende flertal af danskerne er enige, viser en ny undersøgelse.

84 procent af danskere mener, at offentligt ansatte, der arbejder i den borgernære velfærd, fortjener mere i løn. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA og som man kan støde på rundt omkring i forbindelse med FOAs lønkampagne.

Over 1.000 danskere er blevet spurgt, og svarene er ikke til at tage fejl af: Udover det store flertal, der mener, at et løft af lønnen er på sin plads, siger mere end ni ud 10 også, at velfærdens helte fortjener både bedre arbejdsvilkår og større anerkendelse.

”Det handler om at anerkende, at de er uddannet med en faglighed, der gør, at de er i stand til at træffe beslutninger, vurdere, planlægge og tilrettelægge i samarbejde med borgerne,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

FOAs medlemmer har flere gange givet udtryk for, at de ikke mener, at deres løn er retfærdig, set i lyset af de opgaver og det ansvar, de løfter. Med Epinions undersøgelse er det nu tydeligt for enhver, at FOA-medlemmer ikke står alene med den holdning.

”Befolkningen mener det. FOA mener det. Nu vil vi gerne se politikere, der også mener det og sætter handling bag ordene, så vi løfter velfærden og også i fremtiden har et godt og solidt velfærdssamfund,” siger Mona Striib.

Se mere om FOAs lønkampagne her