Store udsving i mængden af hjemmehjælp fra kommune til kommune

Der er store forskelle på hvor meget hjemmehjælp kommunerne tilbyder. Sammenlagt falder tallet, mens andelen af ældre vokser.

Det er langt fra ligegyldigt, hvor du bor, hvis du er over 65, og har brug for hjemmehjælp. I 54 kommuner har der været et fald i antallet af visiterede hjemmehjælpstimer og en stigning i 41 kommuner. I samme periode er antallet af borgere over 65 år steget i alle kommuner. Det viser en opgørelse fagforeningen FOA har lavet ud fra kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik.

I otte kommuner er stigningen over 10 procent, med Dragør i spidsen med en stigning på 20,4 procent, og i 27 kommuner ligger faldet i visiterede timer mellem fem og 20 procent.

”Der kan være mange lokale årsager til de udsving, vi ser, men det er også udtryk for en vilkårlighed i velfærden for nogle af vores svageste borgere. Det ligner, at kommunernes pressede økonomi går ud over den hjælp, de ældre kan få. Der er alt for stor forskel på, hvilken kommune du bor i, og hvilken hjælp du kan få,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

”Vi oplever allerede en stor geografisk og social ulighed i ældres brug af sundheds-og hjemmeplejeydelser. De store forskelle i hjemmehjælp er med til at cementere den ulighed.”

På landsplan er antallet af hjemmehjælpstimer visiteret til personer over 65 år faldet med 1,8 procent mellem 2021 og 2022, mens antallet af ældre er steget med 1,4 procent, men altså med store kommunale forskelle.

En opgørelse fra Vive, der ser 10 år tilbage, viser, at på landsplan falder andelen af de ældre, der modtager kommunal hjemmehjælp, og at de der modtager hjemmehjælp, får færre timer. I 2010 fik 19 procent af de ældre over 67 hjemmehjælp, mens det i 2022 var faldet til 12 procent.

”Netop nu oplever vi, at kommune efter kommune skærer ned på ældreområdet, fordi de mangler økonomi, og i nogle tilfælde ikke må bruge de penge de har. Det problem skal vi løse. Området skal have flere midler. og så har vi brug for at reorganisere hele ældreplejen, så medarbejderne i højere grad får indflydelse på deres arbejdsdag. Frihed, faglighed og selvstændighed er vejen frem. Det er sådan vi løfter kvaliteten,” siger Tanja Nielsen.