A-kasser samarbejder om jobformidling

11 forskellige faglige organisationer er gået sammen om at tilbyde tværfaglig jobformidling til gavn for både medlemmer og arbejdsgivere.

Den 1. januar 2024 overtager de danske a-kasser ansvaret for kontakten med de ledige medlemmer i de første tre måneders ledighed. Den ordning er ikke ny for medlemmerne af FOAs a-kasse, der som en del af en forsøgsordning allerede i 2020 har overtaget ansvaret for at hjælpe medlemmerne videre i job eller uddannelse den første periode af ledigheden. Det er de gode erfaringer fra den forsøgsordning, der betyder, at den nu bredes ud til alle a-kasser.

I forbindelse med at resten af a-kasserne indfører samme ordning er 11 forskellige faglige organisationer gået sammen om at tilbyde tværfaglig jobformidling til glæde for medlemmer og virksomheder.

Helt konkret får virksomhederne én indgang (sammenomjob.dk) til at søge nye medarbejdere, hvor de får direkte adgang til a-kasserne, som er tilknyttet forbundene Dansk Metal, Blik og Rør, BUPL, DEF, 3F, HK, Malerne, NNF, SL, TL og FOA.

Ordningen betyder, hvis for eksempel en virksomhed eller en kommune står, og skal hyre et større antal medarbejdere, nu kan nøjes med at henvende sig et sted, frem at skulle kontakte a-kasserne en efter en. På den måde får de i et hug adgang til jobsøgende medlemmer i alle de 11 forbund/a-kasser.

I samarbejdet deler de forskellige a-kasser i højere grad end tidligere deres viden om jobmuligheder og opkvalificering indenfor deres brancher med hinanden - til gavn for både medlemmerne og arbejdsgiverne.

Tilsammen har de 11 a-kasser knap 800.000 medlemmer, og dækker dermed størstedelen af det ufaglærte og faglærte arbejdsmarked og hele det pædagogiske område.