Fra midten af 80’erne blev pædagogmedhjælpere så dårligt lønnet, at de knap nok kunne holde næsen oven vande i det kommunale lønsystem. I løbet af ti år lykkedes det at få medhjælperne op omkring niveauet med andre ufaglærte i det offentlige. En af Steen Parker Sørensens mærkesager. Foto fra PMFs daværende fagblad.

Tak tillidsmand – mindeord for Steen Parker Sørensen

En af FOAs kæmper er gået bort. Tidligere forhandlingschef Steen Parker Sørensen er død efter lang tids sygdom. 

Steen Parker Sørensen var med til at grundlægge Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), der senere blev fusioneret til FOA. Her arbejdede han utrætteligt for at sikre overenskomst for ikke-uddannede på daginstitutionsområdet. 

Gennem sit arbejdsliv, virke og sit enorme faglige engagement formåede Steen Parker Sørensen at spille en central rolle for først PMFs, siden FOAs medlemmer. 

Han satte et stort fingeraftryk på det pædagogiske område, hvor han blandt mange faglige trofæer sikrede overenskomst for landets pædagogmedhjælpere. 

Steen Parker Sørensen havde en fortid som pædagog på Vesterbro i København og som politisk aktiv. Han glemte aldrig sine rødder.

Som forhandlingschef kæmpede Steen Parker Sørensen altid for at sikre lighed, retfærdighed og for at forbedre løn- og arbejdsvilkår for den lille mand og kvinde på gulvet. For ham skulle forhandlingsresultater betyde en forskel for medlemmerne.

Steen Parker Sørensen havde en fantastisk evne til både at begå sig på arbejdsgivernes bonede gulve og holde begge ben plantet i den solide arbejder-muld, han var rundet af. 

Som person var Steen Parker Sørensen et ualmindeligt omsorgsfuldt, vidende og hjælpsomt menneske. Derfor var han en meget afholdt kollega. Han var en person, man gerne søgte råd, viden og hjælp hos. 

Mange faglige ildebrande blev slukket takket være Steen Parker Sørensen. Mange uløselige knuder er blevet løst i forhandlingslokalet, når Steen Parker Sørensen brændte sit lys i de sene nattetimer. 

Nu er Steen Parker Sørensens lys slukket. Han blev 74 år. Han efterlader sig sin kone, børn og børnebørn, som han begejstret fortalte kollegaerne om.

Tak Steen, for din enorme indsats for FOAs medlemmer. 

Æret være Steen Parker Sørensens minde.