Nyt Ambulancefagligt Selskab på vej

En gruppe engagerede ansatte i ambulancetjenesten, FOA og 3F stifter Dansk Ambulancefagligt Selskab – DAFS, der skal sætte fokus på den faglige udvikling

Kravene til ambulancepersonalets faglige kompetencer, ambulancerne og udstyr er i hastig udvikling. Populært sagt er ideen, at ambulancerne i de kommende år skal udvikle sig til små mobile hospitalsenheder, der kan løse en lang række opgaver. Tanken er, at færre borgere skal indlægges, og i stedet behandles af fx ambulancepersonale i deres eget hjem.

Denne massive faglige udvikling kræver, at ambulancepersonalet har et organ, der kan deltage og påvirke udviklingen. Derfor står FOA og 3F og en gruppe ambulanceansatte bag Dansk Ambulancefagligt Selskab. Faglige selskaber kendes fra en lang række andre brancher, og har den fordel, at de fokuserer på de rent faglige spørgsmål. Overenskomsterne er dermed ikke en del af DAFS område.

Vi har en erfaring med, at politikere og presse ofte søger viden og sparring hos faglige selskaber. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at der er et ambulancefagligt selskab der dækker ambulancepersonalet i Danmark på tværs af det offentlige og det private, så vi er sikret en stemme i den offentlige debat,” siger Thomas Brücker, næstformand i FOAs Teknik og Servicesektor.

”Ambulancefaget er i en rivende udvikling i disse år og i årene fremover, derfor er der behov for et ambulancefagligt selskab til at byde sig til i den offentlige debat, når det handler om fagets udvikling og om de opgaver, der skal løses ind i det nære sundhedsvæsen, hvor vi må gå ud fra, at langt flere patienter skal behandles i eget hjem.”

Faglige selskaber er almindelige inden for sundhedsområdet og er en måde at opnå indflydelse på den faglige udvikling. For eksempel når det gælder, hvordan arbejdet må foregå i ambulancerne

Dansk Ambulancefagligt Selskab – DAFS stiftes den 3. november 2022 i Odense, hvor Reddernes Udviklingssekretariat/3F og FOA er vært ved en lanceringskonference, hvor der også kommer bud på, hvordan ambulancetjenesten vil udvikle sig i de kommende år.

Du kan se det hele programmet her på DAFS nye hjemmeside hvor du også kan tilmelde dig lanceringskonferencen, den stiftende generalforsamling samt melde dig ind i DAFS – Dansk Ambulancefagligt Selskab.

DAFS er skabt i samarbejde mellem de overenskomstbærende fagforeninger og en arbejdsgruppe bestående af ambulancepersonale fra hele landet. Det nye faglige selskab er uafhængigt af både FOA, 3F og Reddernes Udviklingssekretariat. Det koster 10 kr. om måneden at være medlem af DAFS.