Indsats for flere på fuldtid forlænges

Flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid, hvis vi skal have ansatte nok til kernevelfærden i fremtiden. 26 kommuner har i snart 2 år arbejdet med forskellige, lokale løsninger for at få flere på fuldtid, og nu forlænger KL og Forhandlingsfællesskabet indsatsen.

’Drømmeskemaer’, hvor de ansatte kan være med til at pege på, hvornår de gerne vil arbejde. En vagtplan indrettet, så den passer bedre med bustiderne. Opgaver, der rykkes til andre tidspunkter på dagen, så de både tilpasses medarbejderne og borgernes ønsker.

Sådan lyder nogle af de lokale løsninger til at få flere på fuldtid, som 26 kommuner har testet i snart 2 år som en del af KL og Forhandlingsfællesskabets indsats ”En Fremtid med Fuldtid”.

Erfaringerne fra den ambitiøse indsats er så gode, at KL og Forhandlingsfællesskabet nu har aftalt at forlænge indsatsen til og med juni 2024. Det giver mulighed for, at endnu flere kommuner kan inspireres og understøttes i at finde løsninger, der kan bidrage til, at flere får lyst til og mulighed for at gå op i tid.

Hårdt brug for alle kræfter
”Rekrutteringsproblemerne inden for velfærdsfagene er allerede alvorlige og vil kun vokse de næste år. Derfor har vi brug for, at flere deltidsansatte kan og vil skrue op for timetallet. Det vil give den enkelte en større livsindkomst, men de ekstra timer vil være en gevinst for os alle, fordi vi har så hårdt brug for alle kræfter. Så vi skal gøre en fælles indsats for at gøre det muligt og attraktivt at arbejde mere,” siger FOA-formand Mona Striib, som også er formand for Forhandlingsfællesskabet.

Erfaringerne fra indsatsen viser, at de bedste løsninger findes, når de udvikles i fællesskab lokalt med både ledere og medarbejderne. Der arbejdes bl.a. med at flytte opgaver til andre tidspunkter af dagen eller døgnet, en større medindflydelse på arbejdstidsplanlægning, og at drøftelser af arbejdstid bliver en fast del af den årlige MUS.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu kan forlænge indsatsen, så vi kan få endnu flere gode erfaringer med, hvordan vi kan få flere op i tid. Indsatsen har også vist os, at der ikke er snuptagsløsninger. Det kræver bred opbakning hele vejen rundt i organisationen, og så handler det i høj grad også om at turde at gøre op med den deltidskultur, der er på mange arbejdspladser. Vi glæder os til at sætte endnu mere skub på spredningen af de gode erfaringer og løsninger, som vi skaber i fællesskab,” siger Steffen Jensen, fungerende formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Læs mere om de mange gode erfaringer, som mange arbejdspladser allerede har gjort sig med at få flere op i tid på vpt.dk.