Borgermøder i hele landet om fremtidens ældrepleje

Social- og ældreminister Astrid Krag inviterer borgere, pårørende og medarbejdere, og alle andre med noget på hjerte omkring ældreplejen i Danmark, til at komme med input til fremtidens ældrepleje på fem regionale stormøder rundt omkring i landet.

I sin nytårstale lagde statsminister Mette Frederiksen op til at ændre og forbedre rammerne for ældreplejen i en helt ny ældrelov.

Arbejdet er i fuld gang, og nu inviteres borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer, lokalpolitikere og folketingspartiernes ældreordførere til at deltage i en åben demokratisk samtale om fremtidens ældrepleje. Der vil i løbet af foråret blive afholdt fem regionale borgermøder om fremtidens ældrepleje, ét i hver region.

”Det er et godt initiativ. Det er vigtigt at lytte til hverdagens eksperter. Hvis der er nogen, der ved, hvor skoen trykker i ældreplejen, så er det FOAs medlemmer. Fornuftigt, at regeringen har valgt at henvende sig de lokale afdelinger, og bedt dem videresende invitationen,” fortæller formand for Social- og Sundhedsektoren i FOA.

”Vi har en chance for at bygge fremtidens ældrepleje, hvor tidstyranni og lange beslutningsgange er væk. FOA var med til at tage initiativ til det første Ældretopmøde og sætte gang i det arbejde, som nu skal resultere i en ny og bedre ældrelov. Vi arbejder på højtryk for at medarbejdere, borgere og pårørende bliver hørt i den proces.” 

For at sikre, at praktiske løsninger fra dagligdagen i ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov, er der også nedsat et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der skal rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Panelet kommer til at bestå af repræsentanter fra centrale organisationer, ledere og medarbejdere fra ældreplejen, ældre og pårørende. De tre ekspertgrupper vil bestå af forskere, centrale interessenter og kommunale ældrechefer.

Det første møde er i den 17. marts i Aalborg kl. 16-18, på SOSU Nord, Sporet 8a, 9000 Aalborg.

Det er gratis at deltage - læs mere og tilmeld dig på sm.dk/borgermode eller ved at ringe på tlf.nr.: 2448 1994 mellem kl. 9.00-15.00. Tilmeldingen lukker den 16. marts kl. 12.00, eller når der ikke er plads til flere tilmeldte deltagere.

De næste møder er:

  • Mandag den 4. april i region Midtjylland, Silkeborg.
  • Mandag den 25. april i region Syddanmark, Middelfart.
  • Mandag den 9. maj i region Hovedstaden, Københavns vestegn (by under afklaring)
  • Mandag den 30. maj i region Sjælland, Ringsted