Fælles indsats for fastholdelse af seniorer

Sammen med KL og de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet sætter FOA nu gang i en særlig indsats, der skal gøre det muligt og attraktivt for flere seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet.

I stedet for at spørge dem på 50, 55 og 60+ ”Hvornår går du på efterløn eller folkepension?” skal vi begynde at spørge ”Hvad der skal til, for, at du har lyst, energi og overskud til at blive her, så vi kan bruge din erfaring og dine kompetencer lidt længere?”

Sådan lyder en af pointerne fra FOA-formand Mona Striib, der også som formand for Forhandlingsfællesskabet nu inviterer kommuner landet over til at gå med i det såkaldte Seniorpartnerskabet – et samarbejde med KL, der skal få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet.

”Jeg tror, I alle kender situationen og kan mærke det ude på arbejdspladserne – at har et højt aldersgennemsnit. Mange, der begynder at gå fra, og vi har en rekrutteringsudfordring. Det betyder, at vi har svært ved at få unge nok ind. Der er nemlig konkurrence om arbejdskraften,” siger Mona Striib i en video, hvor hun sammen med Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, appellerer til kommuner landet over om at deltage i den nye, fælles indsats.

”Tiden er inde til handling. Der bliver flere og flere ældre. Vi står ude i kommunerne med store rekrutteringsudfordringer. Vi har faktisk en bunden opgave i at skulle løse dette her, hvis vi skal kunne blive ved med at levere den pleje og omsorg og service til vores borgere, som de kan forvente af os,” siger Michael Ziegler.

Den styrkede seniorindsats, som skal skabe gode arbejdsliv for seniorerne, handler i høj grad om at finde løsninger, som er fleksible og passer til den enkelte medarbejder og den konkrete arbejdsplads.

”Vi har indset, at vi skal gøre en særlig indsats for at fastholde seniorer så lang tid som overhovedet muligt. Vores fokus er, at vi alle sammen skal have et godt arbejdsliv, hele livet,” siger Mona Striib.

Seniorpartnerskabet tilbyder de deltagende kommuner faciliterede udviklingsforløb, som skal klæde dem på til at skabe et langt og godt arbejdsliv for alle medarbejdere.

Kommunerne kan tilmelde sig frem til 1. september. Læs mere om, hvad man kan få ud af partnerskabet og et udviklingsforløb på vpt.dk