Mona Striib får plads i vigtigt råd

Det danske sundhedssystem er under hårdt pres for tiden. Økonomien er begrænset, og rekrutteringsudfordringerne er massive. Men hvordan bruger vi så bedst muligt de sparsomme ressourcer, vi har at gøre godt med? Det skal det nye Sundhedssektorens Prioriteringsråd kigge nærmere på, og FOA er repræsenteret ved forbundsformand Mona Striib.

Hvordan skal det hårdt pressede sundhedspersonale prioritere sin tid? Skal behandlingsgarantien suspenderes? Er der opgaver, som sundhedsvæsenet bør stoppe med at levere?

Diskussionen af disse – og mange flere – svære spørgsmål er en varm kartoffel blandt politikerne i Folketinget. Men ikke desto indre er de nødvendige at tage hul på, for med begrænsede økonomiske- og personalemæssige ressourcer er der ingen vej udenom benhård prioritering.

”Politikerne udviser intet ønske om at tage den her snak. Men vi kan bare konstatere, at vi ikke kan alt, når vi hverken har økonomi eller personale til det,” siger Mona Striib.

Et bredt sammensat råd
Det er Lægeforeningen, der har taget initiativ til Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Rådet består af 20 medlemmer fra fagbevægelsen, erhvervslivet, NGO’er med flere. Derudover sidder både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet med som observatører.

”Jeg er glad og stolt over den store opbakning, der er fra en meget bred kreds af samfundsaktører, til Lægeforeningens idé om at skabe Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Det vidner om, at der på tværs af samfundet er et ønske om en velfungerende sundhedssektor. Vi tager handsken op, og forhåbentlig følger politikerne efter,” udtaler Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, i en pressemeddelelse.

Rådet vil i løbet af 2023 komme med oplæg til inspiration og debat samt udvikle ideer til et samlet sæt anbefalinger.

FOA har allerede været på banen
Mona Striib ser frem til at tage hul på diskussionerne, og hun har faktisk allerede luftet nogle af sine egne tanker i offentligheden. I oktober udtalte hun til TV2, at prioritering i sundhedsvæsenet var nødvendigt, da man ikke længere kan betale med medarbejdernes arbejdsmiljø.

”Der er mange og vanskelige diskussioner, etiske og moralske dilemmaer, men det er, nu vi skal tage beslutninger. Hvis den livsforlængende behandling betyder, at man kun kan passes tre måneder i en seng, fordi man ikke kan andet, synes jeg, at man skal stoppe tre måneder før,” siger hun.

Indtil videre er det planen, at Sundhedssektorens Prioriteringsråd skal mødes fire gange i løbet af 2023. Første gang bliver den 11. januar.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd består af:
Camilla Noelle Rathcke, formand, Lægeforeningen, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner, Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør Pension & Erhvervssikring, ATP, Ida Donkin, bestyrelsesmedlem, Lægevidenskabelige Selskaber, Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Jakob Kjellberg, professor, VIVE, Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet, Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv, Klaus Klausen, formand, Etisk Udvalg Lægeforeningen, Klaus Lunding, formand, Danske Patienter, Kristian Vendelbo, administrerende direktør, KL, Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd, Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F, Lone Frank, videnskabsjournalist og forfatter, Martin Kiil, administrerende Direktør for Norden og Danmark, Coloplast, Michael Dall, formand, Behandlingsrådet, Michael Teit Nielsen, vicedirektør, Ældre Sagen, Mona Striib, forbundsformand, FOA. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet er inviteret som observatører.