FOA får plads i vigtig kommission om sundhedsvæsenets fremtid

En ny kommission skal komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale i sundhedsvæsenet og mere tid til kerneopgaven. FOAs Torben Hollmann er medlem .

De ansatte er sundhedsvæsenets vigtigste ressource, som hver dag sørger for, at mennesker, der er syge, kan få den hjælp, de har brug for, og så fx ældre kan få en værdig pleje og omsorg.

Sundhedsvæsenet har allerede rigeligt med udfordringer med at rekruttere og fastholde ansatte og i fremtiden bliver vi flere ældre og flere, der lever med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Samtidig bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, som kan bidrage med den nødvendige arbejdskraft.

Den erkendelse er politikerne på Christiansborg også nået frem til og har nedsat Robusthedskommissionen, som netop skal undersøge nye løsninger i sundhedsvæsenet. Kommissionen er ledet af direktør for sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og et af medlemmerne er FOAs sektorformand for social og sundhedsområdet Torben Klitmøller Hollmann.

”Pladsen i kommissionen er en unik mulighed for at være med til at skabe de bedst mulige rammer for fremtidens sundhedsvæsen. Jeg vil arbejde hårdt for, at vi tager et kritisk blik på, hvordan opgaverne organiseres og de faglige kompetencer bliver udnyttet. Fokus skal være på, hvordan patienterne får den bedst mulige behandling ved at udnytte fagligheden hos medarbejderne bedst,” siger Torben Hollmann.

Kommissionen skal inden komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer med mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet, så der sikres uddannet og kompetent personale i hele landet.

”Mange opgaver som i dag løses af sygeplejersker kan lige så godt løses af social- og sundhedsassistenter. På samme måde er der opgaver, som nu løses af social- og sundhedsassistenter, som kan løses af serviceassistenter. Det giver mening på alle plan at gentænke organiseringen – både i forhold til at udnytte lønkronerne bedst, men også skabe meningsfulde arbejdsopgaver, hvor medarbejderne får lov at bruge den faglighed, de har i samarbejde med andre faggrupper,” mener Torben Hollmann.

Kommissionen skal fremlægge sine første resultater i begyndelsen af næste år.