Når lønnen stiger, gør uligheden det samme

Lønstigninger er de fleste glade for. Men når de gives, som de traditionelt gør i de offentlige overenskomster, øges uligheden løbende. Se videoen og hør hvorfor.

”Når lønudviklingen sker i procenter, bliver vi ved med at give mest til de højest lønnede.”

I videoen ovenfor forklarer Mona Striib, forbundsformand i FOA, hvordan lønstigninger, som de gives i dag, øger uligheden.

Ved hjælp af duplo-klodser illustrerer hun lønudviklingen, når den gives i procenter, hvorved man tydeligt kan se, at det høje tårn, der repræsenterer den høje løn, vokser langt mere end det lille tårn – den lave løn.

Mona Striib forklarer, hvordan denne måde at give lønstigninger på i mange år har fået den lønmæssige ulighed til at stige. Og det til trods for, at fagbevægelsen rent faktisk på dette punkt kan gøre noget ved den stigende ulighed, nemlig ved at forhandle lønstigninger i kroner og øre. Ved OK21 var det dog kun FOA og 3F, der stemte for lønstigninger på denne måde.

Formanden påpeger desuden, at den pressede økonomi, som mange danskere oplever på grund af de aktuelle prisstigninger, i høj grad udstiller problemet ved den ulighedsskabende lønudvikling.

”Krisen viser med al tydelighed, at dér hvor uligheden slår igennem, det er hos de lavest lønnede. Det er dem, vi skal løfte. Ét er, at vi har en situation, hvor der er forskel på fag og lønninger, men at blive ved med at øge uligheden mellem lønniveauer – det er ganske urimeligt. Det skal vi have gjort noget ved.”