Aftale mellem FH og DA om nye barselsregler vil bidrage til mindre uligeløn mellem kønnene.

Ny barselsaftale vil bidrage til ligeløn

Aftalen mellem FH og DA om fordeling af barselsorlov mellem forældre er et godt skridt på vejen mod ligeløn, lyder meldingen fra FOAs ligestillingsansvarlige, sektorformand Pia Heidi Nielsen.

Når orloven med familiens nyfødte fremover skal fordeles mellem forældrene, skal 11 af ugerne være øremærket til henholdsvis far og mor. Sådan lyder den aftale om en ny indretning af barselsreglerne, som Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har indgået og overdraget til politikerne på Christiansborg.

”Det er ikke bare gode signaler, aftalen sender. Det vil i praksis være rigtig godt for ligestillingen mellem mænd og kvinder, at en del af orloven bliver øremærket. Vi kan se blandt vores medlemmer og faggrupper, at det i høj grad er kvinderne der tager orloven. Når de så går på pension, har de ikke så meget at leve af, og det kan spores til, at det er dem, der har taget orloven. Så når vi taler om, at vi vil have et opgør med uligeløn, er dette her et godt skridt på vejen,” siger ligestillingsansvarlig og formand for Kost og Service i FOA, Pia Heidi Nielsen.

13 uger kan overføres
Modellen fra DA og FH lægger op til, at hver forælder efter fødslen har 24 ugers orlov med ydelser, hvormed de to i udgangspunktet tildeles lige mange uger. De 13 af ugerne kan forældrene så overføre til hinanden, mens de øvrige 11 uger er øremærket. Holder de ikke selv de 11 ugers orlov, bortfalder de.

Modellen er arbejdsmarkedets parters forslag til, hvordan et EU-direktiv om øremærket barsel kan implementeres i Danmark, og skal nu bruges som afsæt for politiske forhandlinger om en endelig model.

Her minder Pia Heidi Nielsen om en række overvejelser, som partierne bør tage højde for i de kommende forhandlinger.

Skal favne forskellige familier
Ikke mindst, at der i dag findes utallige forskellige familiemønstre, mener Pia Heidi Nielsen, en ny barselsaftale skal tage hensyn til.

”Familier kan se meget forskellige ud, så hvis vi skal sikre barnets tarv, er det afgørende, at solomødre, regnbuefamilier, medmor og medfar får samme muligheder som andre,” siger hun.

Se en model over den nye model for barsels- og forældreorlov på  FH’s hjemmeside.