Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er blandt de faggrupper indenfor velfærdsområdet, der er sværest at rekruttere.

Knap 4 ud af 10 forsøg på at ansætte social- og sundhedsmedarbejdere er forgæves

Arbejdsgiverne i regioner og kommuner må i mange tilfælde søge forgæves efter social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Situationen er tæt på desperat, mener sektorformand i FOA.

Manglen på social- og sundhedsansatte i sundhedsvæsenet er massiv.

I 37 procent af tilfældene, hvor arbejdsgiverne har forsøgt at rekruttere en social- og sundhedsmedarbejder, er det endt med en ubesat stilling eller ansættelse af en medarbejder, der ikke havde de kvalifikationer, man søgte efter, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

”Der er desperat brug for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til at pleje et stigende antal ældre og syge borgere. Vi har lige hørt rigtig meget om rekrutteringsudfordringerne på hoteller og restauranter, og der er indkaldt til trepartsforhandlinger for at løse problemet her. Konsekvenserne ved ikke at løse problemerne på social- og sundhedsområdet er forfærdelige at tænke på.”

”Ældre vil ikke kunne få den hjælp, de har brug for og jeg frygter, at vi vil se flere medarbejdere forlade faget på grund af det arbejdspres, de udsættes for, fordi der ikke er nok kolleger til at sørge for en ordentlig pleje,” siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

I grafikken nedenfor kan du se de velfærdsfag, det er sværest at rekruttere medarbejdere til.

Over 8.500 forgæves forsøg på at ansætte social- og sundhedsmedarbejdere

Værst ser det ud, når arbejdsgiverne søger social- og sundhedsassistenter. Her ender 40 procent af rekrutteringsforsøgene forgæves, viser den nyeste undersøgelse, hvor STAR har kigget på rekrutteringsforsøg i perioden september 2020 til og med februar 2021. Det tal har ikke tidligere været højere. Samtidig ender 32 procent af forsøgene på at ansætte en social- og sundhedshjælper forgæves.

Det betyder, at der 8.508 gange ikke blev fundet en medarbejder, der passede på jobbeskrivelsen.

Se udviklingen i de forgæves rekrutteringer af social- og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere

”Vi skal sørge for, at flere søger ind i og bliver i faget. Samtidig er der et kæmpe potentiale i at begrænse frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne,” siger Torben Hollmann.

På social- og sundhedsassistentuddannelsen er frafaldet på 18 procent, mens 13 procent falder fra på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

”Vi skal gøre det attraktivt at søge ind i faget. Jeg tror på, at hvis vi giver mere ansvar, medbestemmelse og tid til at udføre sit arbejde med den faglighed, man har, vil vi også se flere blive i og søge ind i faget,” siger Torben Hollmann.