Ny kampagne skal sætte fokus på rengøringen

Der er et kæmpe potentiale forbundet med at opruste rengøringen i landets dagtilbud, plejecentre og i hjemmeplejen.

Færre sygedage, indlæggelser og dødsfald. Det er nogle af gevinsterne ved at investere i god hygiejne og rengøring.

Det sætter en ny kampagne fra FOA fokus på.

”Vi har set kommunerne prioritere god hygiejne og ordentlig rengøring under corona med succes. Hvis vi fortsætter det høje niveau også efter corona, kan vi mindske infektioner og sygdom.,” siger sektorformand i FOA Pia Heidi Nielsen.

Vigtigt våben mod smitte

Lige nu ser vi, at smittetallet stiger igen. Derfor er det ekstra vigtigt at vi holder fast i ordentlig rengøring og god hygiejne. 

”Vi ved, at hygiejne og rengøring kan være med til at holde smittetrykket nede – det koster ressourcer, men det er langt mindre indgribende at sætte ind med en tidlig og konstant indsats i forhold til at indføre restriktioner på bagkant,” siger hun.

Og en prioriteret indsats kan ikke bare reducere udbredelsen af corona. Hvert år er der næsten 1 million fraværsdage med syge børn, hvor infektioner er skyld i 6 ud af 10. Samtidig bliver omkring 42.000 mennesker indlagt pga. nedre luftvejsinfektioner (lungebetændelse, influenza og akut bronkitis.

”Kommunerne skal prioritere ordentlig rengøring. Der skal ansættes flere til at varetage den opgave rundt omkring i velfærdområderne, og så skal disse medarbejdere have en faglig viden, der sikrer god effekt af den rengøring der udføres”, siger Pia Heidi Nielsen.

Kommuner nedprioriterer rengøringen efter corona

En undersøgelse blandt de største kommuner, som konsulentvirksomheden Implement har lavet for FOA, viser, at mens næsten samtlige kommuner har haft større udgifter til rengøring under corona, så svarer to tredjedele ud af de i alt 28 kommuner, rapporten er baseret på, at de enten har eller forventer at vende tilbage til samme niveau som før krisen.

”Det er en kæmpe fejl, for det er ikke kun corona, man kan bekæmpe ved at stille højere krav til rengøringen – også sygdomme som influenza, som vi ved rammer hvert år, kan begrænses,” siger Pia Heidi Nielsen.

Rengøring er en velfærdsopgave

Hun efterlyser, at kommuner og regioner i højere grad tænker rengøringen ind som en del af den omsorg og pleje, borgerne har behov for. Rene og hygiejniske omgivelser forebygger sygdom, og det er en del af omsorgen. 

”Det betyder, at god hygiejne og ordentlig rengøring skal være en del af kommunernes hygiejneorganisering, og at rengøringsledere inddrages i dette arbejde,” siger Pia Heidi Nielsen.