Ny aftale viser vejen for et børneområde uden profit

Regeringen har præsenteret ny aftale, der skal sikre, at der ikke kan trækkes overskud ud af driften af private daginstitutioner. Et afgørende skridt for at sikre, at penge afsat til børneområdet går til arbejdet med børnene og ikke i lommerne på ejerne, mener FOA.

Det skal ikke længere være muligt at trække penge ud af driften af private daginstitutioner. Derfor skal alle institutioner fremover oprettes som selvejende institutioner, drives i forbindelse med en fri- og privatskole eller som selskab, der skal dokumentere, at både kommunens tilskud og forældrebetalingen alene bruges på driften.

”Det er virkelig positivt, at Regeringen og aftaleparterne er nået frem til en løsning, der både sikrer, at pengene, som er afsat til børnene, også går til børnene og udnytter de eksisterende – og allerede mest benyttede – virksomhedsformer inden for området. Det gør det lettere for de nuværende ejere, der brænder for at drive et tilbud til børn, at lave virksomheden om,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget i løbet af foråret og reglerne forventes at træde i kraft 1. juli 2022.

Stadig plads til ildsjæle

Skeptikere kalder aftalen for ’ideologisk’ og ’ikke for borgernes skyld’, mens flere private institutioner frygter, at aftalen vil betyde, at mange vil lukke institutionerne ned.

”Det her er netop for børnenes skyld. Det er nærmere ideologisk at kræve, at der skal være mulighed for profit. Ildsjæle vil også fremover kunne drive et alternativ til de kommunale børnehaver. Jeg håber ikke, at det udelukkende er muligheden for at tage overskud ud, der afgør, om mennesker ønsker at drive vuggestue og børnehave,” siger Thomas Enghausen.

Han peger på, at der for bostederne burde kunne findes en model, som den der nu er fremlagt for daginstitutionerne.

”Desværre så vi et forlig i løbet af foråret på bostedsområdet, som ikke kommer de store økonomiske interesser, der er på området til livs, og i stedet gav os en lappeløsning, hvor tilsynet styrkes. Det er et område, hvor vi ser store internationale investeringsfonde gøre indtog – det kalder på et stop for profitten, og en lovændring i stil med det, som det vi nu ser på daginstitutionsområdet,” siger Thomas Enghausen.

Bedre styr på minimumsnormeringer

Delaftalen kommer efter sidste års aftale om minimumsnormeringer, der sikrer en bedre normering i landets børnehaver og vuggestuer.

”Med aftalen får vi tryghed for, at pengene til bedre normeringer går til mere pædagogisk personale i institutionerne og på den måde et bedre tilbud til børnene,” siger formand for den pædagogiske sektor i FOA Kim Henriksen.

Aftalen giver eksisterende private institutioner mulighed for at omstille til en af de tre virksomhedsformer frem til 1. juli 2025.

”De selvejende institutioner er i forvejen den mest udbredte form for alternativ til de kommunale daginstitutioner og har mange gode elementer. Blandt andet engagerer man forældre i bestyrelsen,” siger Kim Henriksen.