Mail om 1/2-årserklæring blev ved en fejl sendt til for mange medlemmer

Onsdag den 3. november sendte FOAs A-kasse mails ud om udfyldning af 1/2-årserklæring. Mailen var udelukkende tiltænkt medlemmer, der er gået på efterløn. Men ved en fejl blev disse mails desværre sendt til langt flere FOA-medlemmer end planlagt - herunder også mange, som slet ikke er på efterløn.

Er du ikke på efterløn, skal du derfor hverken forholde dig til mailen eller udfylde erklæringen. Du behøver med andre ord ikke at foretage dig yderligere.
FOA beklager den forvirring og de gener, det har medført.

Er du fortsat i tvivl om, hvor vidt du skal reagere på mailen, kan du kontakte din lokale a-kasse:

Find din a-kasse